Sopning av gator

Vi planerar att starta gatusopningen av våra gator för 2023 vecka 14. Vår ambition är att det ska vara klart i månadsskiftet maj/juni. En förutsättning för att lyckas med tidsplanen är att vintern släpper taget.

Turordning 2023

 • Jannelund
 • Kanada
 • Stora Valla
 • Ramshöjden
 • Hästhagen
 • Kvarnberg
 • Karlshagen
 • Agen
 • Svartå
 • Åtorp
 • Strömtorp
 • Mölle
 • Ängebäck
 • Bossåsen
 • Bruket

Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort ogräs, annan växtlighet och att sopa upp och föra bort skräp, föremål och sand från gångbanor.

Vad händer med sopsanden?

Den uppsamlade sanden tas om hand och transporteras till Återvinningscentralen på Industrigatan.

Ett sorteringsverk tar där hand om sanden och tar bort föroreningar samt skräp. Efter att sanden tvättats i sorteringsverket återanvänds den som fyllnadsmaterial vid olika anläggningsarbeten.

Utsorterat skräp samt föroreningar körs för deponi till Mosseruds avfallsanläggning.

Till toppen av sidan