Sopning av gator

Under vecka 15, 2018 startar sopningen av gator, gång – och cykelbanor. Vi startar i centrum och kommer sedan att sopa enligt turordning. De sista områdena beräknas vara klara om cirka 2 veckor.

Turordning gatusopning 2018

 • Kvarnberg - KLART
 • Hästhagen - KLART
 • Ramshöjden - KLART
 • Stora Valla - KLART
 • Kanada - KLART
 • Jannelund - KLART
 • Bruket - KLART
 • Mölle - KLART
 • Svartå - KLART
 • Åtorp - KLART
 • Bossåsen - KLART
 • Ängebäck - KLART
 • Agen - KLART
 • Karlshagen - KLART
 • Strömtorp - KLART

Det åligger fastighetsägaren att ta bort ogräs, annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet, nedskräpande föremål och sand från gångbaneutrymmet

Vad händer med sopsanden?

Den uppsamlade sanden tas om hand och transporteras till Återvinningscentralen på Industrigatan.

Ett sorteringsverk tar där hand om sanden och tar bort föroreningar samt skräp. Efter att sanden tvättats i sorteringsverket återanvänds den som fyllnadsmaterial vid olika anläggningsarbeten.

Utsorterat skräp samt föroreningar körs för deponi till Mosseruds avfallsanläggning.