Så arbetar Degerfors kommun med problemen som orsakas av vildsvin

Här kan du läsa mer om hur Degerfors kommun och andra aktörer i kommunen arbetar för att minska problemen som orsakas av vildsvinen. Här kan du ta del av vad som är på gång, kommande jakttillfällen och hur många djur som fällts i både Degerfors och Svartå.

Under en tid har vildsvin orsakat stora problem i kommunen. De har förstört gräsytor och skadat trädgårdar och mark. Det har kommit in orosanmälningar som rör vildsvin till Degerfors kommun från invånare som mött dem på olika platser och olika tider på dygnet. När det är ont om mat i skogen tar sig vildsvin in i tätorten där de lärt sig välta sopkärl i jakt på mat. Vildsvinen har dessutom orsakat stora skador på fastighetsägarnas tomter.

På gång: Information kommer att gå ut till boende i de områden som drabbats av vildsvinens framfart. Det kommer bland annat att handla om hur man kan skydda sin tomt och hur man kan förebygga besök av vildsvinen.

Arbetsgruppens nästa möte sker efter sommaren.

Arbetsgruppen

En arbetsgrupp har startats för att försöka hitta gemensamma lösningar på de problem som orsakas av vildsvinen.

Gruppen består av:

  • representanter från Degerfors kommuns olika förvaltningar
  • Degerforsbyggen
  • Solberga jaktlag
  • boende på Bruket, som är det mest drabbade området
  • Länsstyrelsen
  • Polisen
  • Jaktlaget i Svartå

Framöver kommer ytterligare aktörer att medverka i gruppen.

Arbetsgruppens ambition är att sammanträda en gång i månaden.

På kartan nedan kan du se var vildsvinen jagas i Degerfors:

På kartan nedan kan du se var vildsvinen jagas i Svartå:

Sidan uppdateras kontinuerligt med information från aktörerna i den arbetsgrupp som skapades i december 2020 för att arbeta med frågor kring vildsvin.

Till toppen av sidan