Byte av vattenmätare

Vattenmätare ska enligt lag bytas ut senast vart tionde år som avser mätning i hushåll. Det gäller mätare som har en kapacitet upp till 2,5 kbm/tim.

Dags att byta vattenmätare?

Har du fått ett brev att det är dags att byta vattenmätare, så ber vi dig göra en kontroll. Stäng avstängningsventil "A" och öppna en kran i huset. Om det inte kommer något vatten och mätaren inte snurrar, är ventilen tät och vattenmätare kan bytas.

Om det kommer vatten, prova att öppna och stänga ventilen "A" en gång till. Kommer det fortfarande vatten stänger inte ventilen och den måste bytas av en rörläggare. Kontrollera även att din vattenmätare sitter upp satt i en mätarkonsol, gör den inte det måste du kontakta en rörläggare för uppsättning av godkänd konsol. Kontakta Degerfors kommun, tel. 0586-481 00, för stängning av vattnet i gatan, när ni bokat tid med rörläggare. Rörläggare hittar du i gula sidorna.

Fastighetsägare är ansvarig för funktionen på dessa ventiler och måste se till att de fungerar.

Ny vattenmätare med konsol

Om du har frågor om byte av vattenmätaren, kontakta Serviceförvaltningen 0586-481 83 eller växeln 0586-481 00.