Coronaviruset

Här har vi samlat användbara länkar och information som berör Coronaviruset (Covid-19). Sidan uppdateras kontinuerligt. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om allmänna tips och råd om Coronaviruset.

Läget i Degerfors kommun

De flesta verksamheterna fungerar ungefär som vanligt. Vi har ställt om alla våra verksamheter och anpassat dem efter rådande situation och myndigheternas riktlinjer. Degerfors kommun arbetar för att trygga samhällsviktiga verksamheter och säkra bemanningen. Att skydda skolor och äldreomsorg från smittspridning är vår högsta prioritet.

Vi samverkar med Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro län samt kommuner och andra aktörer i länet som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Läget i länet

Region Örebro Län uppdaterar löpande hur många konstaterade fall det finns i kommunerna i regionen. Läs mer på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagligt uppdaterad statistik från, regionorebrolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning i Örebro län - covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni

I takt med att smittspridningen minskar och allt fler blir vaccinerade kan en första anpassning av smittskyddsåtgärder göras från och med den 1 juni. Fortfarande gäller det att begränsa nya kontakter, att hålla avstånd, vara hemma när man är sjuk och att tacka ja till att vaccinera sig.

Ytterligare stegvisa anpassningar kommer sedan ske där hänsyn tas till smittspridningen, belastningen inom covid-vården samt hur stor andel i den vuxna befolkningen som vaccinerats mot covid-19.

Exempel på anpassningar från 1 juni

Utifrån bland annat Begränsningsförordningen (2021:8) och Folkhälsomyndighetens tillhörande föreskrifter (HSLF-FS 2021:2).

 • Fler personer än tidigare kan delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  Det gäller till exempel kultur- och idrottsevenemang som teater, konserter och idrottsmatcher samt religiösa evenemang som gudstjänster.

  Inomhus utan anvisad sittplats gäller som tidigare 8 personer. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 personer delta. För arrangemang utomhus utan sittplats får maximalt 100 personer delta och motsvarande antal med anvisad sittplats är 500 personer. För motionslopp gäller 150 personer.
 • Privata sammankomster
  Privat gäller fortfarande att Folkhälsomyndigheten avråder från fester, middagar och sociala träffar utanför ens mindre krets. Vid uthyrning av lokaler för privata fester är max-gränsen fortfarande 8 personer.
 • Mindre tävlingar, cuper och läger kan anordnas
  Information om läger och cuper sommaren 2021 på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats
 • Nöjesparker och marknader
  Möjlighet finns att besöka nöjesparker och marknader, men med hänsyn taget till smittskyddsåtgärder.
 • Öppettider för serveringsställen förlängs
  Öppettider för restauranger och andra serveringsställen förlängs till kl 22.30.
 • Vuxna kan återgå till undervisning på plats
  Rådet riktat mot utbildningar för vuxna att bedriva undervisning på distans tas bort. Studerande och elever kan återgå till undervisning på plats men övergång från distansundervisning bör göras stegvis. Personal bör fortsatt arbeta hemifrån när det är möjligt.
 • Ändrade rekommendationer vid inresa i Sverige
  För symtomfria svenska medborgare gäller inte längre rekommendationen om testning och isolering efter hemkomst från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder. För utländska medborgare utom nordiska länder gäller enligt regeringen fortsatt krav på negativt covid-19-test för att resa in i Sverige. Mer information hittar du här >>länk till annan webbplats
 • Regional rekommendation om munskydd i inomhusmiljö såsom butiker och serviceställen upphör 31 maj
  Från 1 juni gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskyddsanvändning i kollektivtrafik vardagar 7-9 samt 16-18 för personer födda 2004 och tidigare. För vård- och omsorg gäller särskilda rekommendationer sedan tidigare. Mer information hittar du här >>länk till annan webbplats


Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 junilänk till annan webbplats samt på Smittskyddsenhetens webbplats covid-19 smittskyddsinformation.länk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare till elever på Stora Vallaskolan

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittspridning av Covid 19 (corona) och de skärpta restriktioner som införts till följd av ökad smittspridning i landet kommer Stora Vallaskolan att göra justeringar av skoldagarna. Det innebär att det fortsatt kommer vara två årskurser på skolan och en årskurs hemma varje dag.

Även fortsättningsvis ska eleverna följa sitt ordinarie schema men på distans. Eleverna har kontakt med sina lärare respektive lektion och tar närvaro, får uppgifter och återkoppling via google classroom, meet och hangout. Om ert barn/ungdom är sjuk och inte kan delta i fjärrundervisningen gör ni vårdnadshavare sjukanmälan som vanligt.

Om ni som vårdnadshavare anser att ert barn inte förmår att klara studierna hemma är det viktigt att ni kontaktar mentor och anmäler detta. Vi kommer att kunna erbjuda undervisning på plats för de elever det berör men uppmuntrar att prova fjärrundervisning då insatsen främst syftar till minska trängsel och risk för smittspridning. Elever som är på skolan går hela dagar med tider enligt ordinarie schema. Undervisningen på plats kommer ske i sal 60.

Effekter av ovanstående åtgärder:

 • Pedagoger får möjlighet att följa upp lektionen i realtid och kan stötta elever direkt via länk.
 • Ordinarie skolrutiner upprätthålls.
 • Risken för smittspridning minskar med färre elever på skolan
 • Fortsatta möjligheter att glesa ut elever då vi har lokaler som ej är i bruk pga vattenskada.
 • Mer tid i skolan för åk 9 för att möjliggöra ytterligare stöttning inför avgångsbetygen.

Schema v.22

Måndag 31/5 Åk 7 och 9 går enligt schema på Stora Vallaskolan

Åk 8 fjärrundervisning enligt ordinarie schema

Tisdag 1/6 Åk 7 och 8 går enligt schema på Stora Vallaskolan

Åk 9 fjärrundervisning enligt ordinarie schema

Onsdag 2/6 Åk 8 och 9 går enligt schema på Stora Vallaskolan

Åk 7 fjärrundervisning enligt schema

Torsdag 3/6 Åk 7 och 9 går enligt schema på Stora Vallaskolan

Åk 8 fjärrundervisning enligt schema

Fredag 4/6 Åk 8 och 9 går enligt schema på Stora Vallaskolan

Åk 7 fjärrundervisning enligt schema

Schema v.23

Måndag 7/6 Åk 7 och 9 går enligt schema på Stora Vallaskolan

Åk 8 fjärrundervisning enligt schema

Tisdag 8/6 Separat schema kommer

Onsdag 9/6 Separat schema kommer

Torsdag 10/6 Skolavslutning, separat schema kommer

Vi återkommer med information gällande de tre sista dagarna v.23 samt hur skolavslutningen organiseras.

Skola, barn och unga

Symtomfria barn bör stanna hemma från skolan om någon i familjen har covid-19

Även elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning för barn

Sedan 8 september är det möjligt att boka tid för provtagning för sitt barn. Barn rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och regionerna att lämna prov.

Barn som testats negativt för covid-19:
Återgång till skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Barn som testats positivt för covid-19:
Barn som har covid-19 ska stanna hemma tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symtomen.

Barn i förskoleålder och i grundskolan som inte har lämnat prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Om en person i familjen har konstaterad covid-19, måste barnen stanna hemma?

Svar: Barn som går i skolan (förskoleklass till årskurs 9) bör stanna hemma, trots att skolplikt råder.

Barn som går i förskolan ska stanna hemma om någon i familjen är sjuk i covid-19.

Fråga: När ska mitt barn stanna hemma?

Svar: Degerfors kommun följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som lyder:
"Stanna hemma från skolan eller träningen om du är sjuk. Det gäller även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du är snuvig eller har ont i halsen. Stanna hemma i två dagar efter att du blivit helt frisk. Då smittar du ingen annan."

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 bör inte gå till skolan och ska följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan.

Vid konstaterad smitta inom familjen ska bekräftade fall få individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Fråga: Mitt barn har allgeri, hur ska jag tänka?

Svar: Den som har allergi men är symtomfri kan gå i skolan

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Fråga: Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Svar: Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Fråga: Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Svar: Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Fråga: Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället. Om undervisning inte kan genomföras på grund av covid-19 kan stängning genomföras.

Fråga: Vad gäller för vård av barn (VAB)?

Svar: Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats.

Förskola

Symtomfria barn ska stanna hemma från skolan om någon i familjen har covid-19

Även elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så länge stannar förskolebarn hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. (För barn i grundskolan rekommenderas i första hand testning. I de fall så inte sker, exempelvis för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller rekommendationerna nedan även för dessa barn).

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning av barn ska ske på ett säkert sätt. När du lämnar eller hämtar ditt barn så är det viktigt att du håller avstånd till barn, elever, pedagoger och lärare. Vårdnadshavare som är sjuka får inte lämna eller hämta barn på förskola eller skola på ett sådant sätt som riskerar att utsätta andra för smitta.

Företag och näringsliv

Läs om vad du kan göra och vad vi gör för att hjälpa våra företag att klara den ansträngning som coronaviruset skapar. Tillsammans kan vi stötta det lokala näringslivet.

Skärpta regler för serveringsställen

Från och med den 1 mars har Folkhälsomyndigheten infört skärpta regler för serveringsställen. De skärpta reglerna gäller till och med 30 juni.

De skärpta reglerna innebär att serveringsställen ska hållas stängda för sittande gäster mellan klockan 22:30 och 05:00. Serveringsstället får dock hållas öppet för försäljning av mat och dryck genom avhämtning och hemleverans.

För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas krävs att servering av alla typer av alkohol (spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat) ska avslutas senast klockan 22:00.

Serveringsstället ska därefter utrymmas och stängas för sittande gäster senast klockan 22:30.

Vill du ha information från tillväxtenheten?

Registrera ditt företag i vårt företagsregisterlänk till annan webbplats. Har du redan registrerat dig och saknar information? Kontrollera så att uppgifterna stämmer.

Vilket stöd ger vi till dig som är företagare?

 • Lokala företag kan få sina leverantörsfakturor betalda efter 15 dagar istället för 30 dagar
 • Lokala företag kan få anstånd med betalning av fakturor som Degerfors kommun har skickat, alternativt kan betalningen delas upp under flera månader.
 • Degerforsbyggen tillhandahåller kortare betalningstider för leverantörer. De arbetar även med individuella lösningar för de hyresgäster som drabbats hårt av Corona.
 • Bygg- och miljönämnden avvaktar med debitering av de årliga tillsyns- och kontrollavgifterna.
 • Du kan också ta kontakt med näringslivskontoret för hjälp och stöd.

Presentkort

För att uppmuntra anställda och stötta det lokala näringslivet gav Degerfors kommun under våren 2020 sin personal ett presentkort på 300 kronor. Detta kunde användas till köp av varor och tjänster hos handlare i Degerfors kommun.

Degerfors kommun delade ut presentkort om 200 kr till personalen inför jul. Presentkorten kunde nyttjas hos företag i Degerfors kommun.

Vad kan jag som privatperson göra?

 • Handla lokalt!
 • Köp ett presentkort hos en lokal aktör, be företaget att skicka det. Presentkortet kan du använda nu eller vid ett senare tillfälle.
 • Om du har gått i tankar på att köpa den där jackan, men inte vet var- Leta upp lokala företag på Facebook eller på hemsida och se vad som erbjuds innan du automatiskt köper den via nätet. Den kanske går att köpa på nätet, fast från en lokal eller regional butik?
 • Gå ihop på arbetsplatsen och beställ lunch och fika från en restaurang eller ett café.
 • Hjälp de som är 70+ och i riskgrupper att handla och bistå med hemkörning.
 • Passa på att stötta besöksnäringen genom att skriva en recension om en restaurang eller ett besöksmål i närheten (exempelvis recension på Google).
 • Bli stödmedlem i de verksamheter som har medlemsföreningar.
 • Hjälp, pusha och stötta varandra företagare sinsemellan. Går det att samverka med olika insatser?

I dessa tider är du viktigare är någonsin för de lokala handlarna. När du väljer att handla lokalt bidrar du till att stärka den lokala ekonomin. Det ger bättre förutsättningar för tillväxt, den lokala arbetsmarknaden, skola, vård och omsorg. Hos handlarna i Degerfors kommun blir du väl omhändertagen och får ett personligt bemötande.

Ta hand om varandra och följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Användbara länkar för dig som driver företag


Örta - Örebroregionens Turismakademi

Här har Region Örebro län samlat utbildningar, seminarier, stöd och olika typer av rådgivning för dig som är företagare eller förening och verksam inom besöksnäringen, för att underlätta för dig och din verksamhet. De erbjuder dig verktyg och kontaktvägar för att kunna utvecklas. Läs mer på orta.regionorebrolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamt.se
Här kan du som bor i Örebro län få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag. Här samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till. Läs mer på verksamt.selänk till annan webbplats.

Företagsjouren
Region Örebro län har öppnat en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter. Du når företagsjouren på telefonnummer 019-602 99 00. De har öppet vardagar mellan kl. 8:00 och 16:00.

Behöver du tips och hjälp inför arbetet med din ekonomi, avtal eller juridik. Här kan du ansöka om fem gratis konsulttimmar. Läs mer på timbanken.eulänk till annan webbplats

Anstånd med betalning av skatt på grund av tillfälliga betalningsproblem i vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen. Skattemyndigheten.selänk till annan webbplats

Behöver du säga upp personal
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Vi informerar löpande om detta.Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Läs mer på tillväxtverket.selänk till annan webbplats

Riksbankens åtgärder i samband med coronapandemin
För att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin har Riksbanken satt in ett antal åtgärder. Syftet är bland annat att tillföra likviditet så att företagen har fortsatt tillgång till krediter. Riksbanken är också beredd att sätta in ytterligare åtgärder om så skulle behövas. Läs mer på riksbanken.selänk till annan webbplats

Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Läs mer på svensktnaringsliv.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information. Bland annat en checklista för att minska risken för spridning av Covid-19. Läs mer på folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. På krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

företagarna.se
Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare. Läs mer på företagarna.selänk till annan webbplats

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset. Läs mer på försäkringskassan.selänk till annan webbplats

Almi
Vill du ansöka om uppskov med amorteringar av ditt lån använder du vår e-tjänst härlänk till annan webbplats. Vill du ansöka om lån använder du e-tjänsten låneansökan härlänk till annan webbplats.Tills vidare gäller Almis normala lån. Med anledning av regerings förstärkning av Almis lånefond den 20 mars är särskilt anpassade låneformer under framtagande almi.selänk till annan webbplats

Regeringen
Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället regeringen.selänk till annan webbplats

Saknar du någon viktig information på denna sida eller undrar du över något kontakta naringsliv@degerfors.se

Idrott och föreningsliv

Den 28 april beslutade Folkhälsomyndigheten om en ändring i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Ändringen innebär att föreningar med lagidrotter kan anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Utifrån det allvarliga läge som råder i Örebro län med hög smittspridning och hög belastning inom hälso- och sjukvård rekommenderar Smittskyddsläkaren att föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter avvaktar med att möjliggöra spel av enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga, även om de sker utomhus.

Detta möjliggör även för idrottsföreningar/specialidrottsförbund att hinna göra förberedelser och anpassningar så att uppstart kring enstaka matcher och tävlingar utomhus kan ske på ett så säkert sätt som möjligt ur smittspridningssynpunkt när de återupptas.

Gymnasium och vuxenutbildning

Alla gymnasier, vuxenutbildningar och universitet rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att införa distansutbildning. Gymnasieförvaltningen har beslutat att följa regeringens rekommendation. Det innebär att elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Komvux och Yrkeshögskolan i både Degerfors och Karlskoga inte ska vara i skolan utan istället bedriva sina studier hemifrån.

Mer information på Möckelngymnasiets webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasieelever kan hämta ut skollunch

Det gäller de elever som studerar på distans vid Möckelngymnasiet i Karlskoga och Degerfors. Även de som bor i Karlskoga eller i Degerfors, men studerar på annan ort, har möjlighet att beställa och hämta sin matlåda.

Eleverna fyller via nätet i ett formulär där de väljer vilka dagar de vill ha mat under nästkommande vecka. Sedan får de själva hämta maten vid angiven skola. I dagsläget finns det två skolor som eleverna kan välja mellan.

Beställ din matlådalänk till annan webbplats

Lättläst

Här kan du läsa om coronaviruset (Covid-19).

Hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats (klicka på länken) hittar du bra tips och råd.

Degerfors kommun pratar med andra myndigheter i Örebro län varje dag.

Lättläst material

Information om covid-19 på lättläst svenskalänk till annan webbplats

Information från FUB med bildstöd och lättläst textlänk till annan webbplats

Filmer om covid-19 - tillgänglighetsanpassade, youtube.comlänk till annan webbplats

Corona är ett virus.

Viruset är orsak till sjukdomen covid-19.

Om du har covid- 19 kan du:

 • hosta
 • ha feber
 • ha ont i halsen
 • ha huvudvärk
 • ha snuva
 • ha värk i musklerna
 • må illa

Hur smittar det?

Viruset smittar från människa till människa.

Det smittar lätt, när en sjuk person nyser eller hostar.

En person som är lite sjuk kan smitta.

Det är lätt att få virus på händerna.

När man tar i ansiktet med händerna, kan man bli smittad.

Till dig som har barn på förskola eller skola

Fråga: När ska mitt barn stanna hemma från skolan?

Svar: Om ditt barn är förkylt, hostar, nyser eller har feber.

Fråga: När ska mitt barn stanna hemma från förskolan?

Svar: Om ditt barn är förkylt, hostar, nyser eller har feber. Om någon i familjen är sjuk i corona ska barn som går på förskolan stanna hemma.

Fråga: Vad gör skolorna för att stoppa coronaviruset?

Svar: Våra skolor följer råd från ansvariga myndigheter.

 • Personalen säger till barnen att inte röra sig i ansiktet eller ögonen.
 • Personalen säger till barnen att hosta och nysa i armvecket.
 • Barnen tvättar händerna med tvål och vatten innan de äter.
 • Barnen tvättar händerna efter de varit på toaletten.

Fråga: Mitt barn blir lätt sjuk. Jag känner mig orolig.

Svar: Prata med doktor. En doktor kan ge bra råd.

Fråga: Om någon blir smittad med corona, stänger ni skolan då?

Svar: Det beror på. Om många blivit smittade kan vi stänga skolan.

Om lärare smittats kan vi stänga skolan.

Skolans personal ringer till dig om skolan behöver stänga.

Fråga: Någon i min familj är smittad. Ska mitt barn stanna hemma?

Svar: Det bestämmer en smittskyddsläkare. Kontakta rektor innan barnet kommer till skolan.

Fråga: Vad gäller för vård av barn (VAB)?

Svar: Hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats (klicka på länken) kan du se vad som gäller.

Obs! Om ditt barn är friskt är det viktigt att barnet går till skolan.

Om barnet inte kommer till skolan kan barnet få ogiltig frånvaro.

Friska elever behöver inte stanna hemma enligt Folkhälsomyndigheten.

Du som känner någon på äldreboende eller gruppboende

Degerfors kommun måste skydda de mest sårbara människorna.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska man stanna hemma om man känner sig sjuk.

Det gäller också om man bara är lite sjuk.

Besök inte något av våra gruppboenden om du känner dig sjuk.

Kontakta ansvarig enhetschef innan du kommer på besök.

Du kan ringa Degerfors kommun på telefonnummer 0586-481 00 och fråga efter ansvarig enhetschef.

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa 113 13 (SOS Alarm).

Du kan ringa dygnet runt.

Tror du att du är smittad av coronavirus? Ring 1177

Hos 1177 kan du prata med utbildad personal. De hjälper dig om du tror att du är smittad.

Evenemang

Det är förbjudet att anordna evenemang. Man får inte vara fler än 8 personer när man träffas.

Tvätta händerna

Kom ihåg att tvätta händerna ofta. Använd tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.

Undvik att träffa andra människor om du är sjuk

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. När du blivit frisk, stanna kvar hemma i minst två dagar till.
 • Du som arbetar med gamla människor ska vara extra försiktig.
 • Om du känner dig sjuk, låt bli att besöka gamla människor på boenden.
  Det gäller om du bara är lite sjuk.

Stöd till familjer

Hjälp vid våld i nära relation

På socialkontoret i Degerfors kan både våldsutsatta, våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd med frågor gällande boende, ekonomiskt bistånd och andra former av insatser.

Läs mer om vilket stöd som går att fålänk till annan webbplats

För dig som är utsatt
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Vid akuta händelser, ring 112.

Läs mer på kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats

Så kan du prata med barn om covid-19

Allas vardag påverkas av det som sker med coronaviruset i samhället. Det finns en stor social oro, hos vuxna och hos barn. Vad vet barnen om det som sker?

Hur pratar vi med barn om det som vi kallar coronakrisen? Det är viktigt att hålla sig till fakta och lyssna på myndigheternas råd. Här finns tips, råd och informationen hur vi vuxna kan hjälpa barn att prata om det som sker.

BRIS (Barnens rätt i samhället) erbjuder professionellt stöd till barn vardags och under krissituationer. BRIS har samlat några tips på hur du pratar om coronaviruset på ett bra sätt, utan att skapa mer oro:

 1. Var lyhörd och observant
 2. Lugna och trygga
 3. Informera och avlasta
 4. Inge hopp
 5. Behåll vardagliga rutiner

Länkar

Prata med barn i coronatider, bris.selänk till annan webbplats

Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset, raddabarnen.selänk till annan webbplats

Så kan vi minska smittspridningen

Degerfors kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om allmänna tips och råd vad gäller Coronaviruset.

Skyddsutrustning

Degerfors kommun har beslutat att följa Region Örebro och Folkhälsomyndighetens rekommendation att i nära vård- och omsorgsarbete använda visir som en extra åtgärd. Viktigast är dock fortsatt följsamhet till basala hygienrutiner samt att personal stannar hemma vid minsta symptom.

Varje medarbetare kommer att få ett personligt visir, som man handhar efter hygienriktlinjerna.

All nödvändig skyddsutrustning finns att tillgå i Degerfors kommuns vård- och omsorgsverksamheter.

Tvätta händerna

Kom ihåg att tvätta händerna ofta. Använd tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Undvik sociala kontakter om du har symtom

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skolaFör dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.

Har du frågor om coronaviruset?

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Förhindra ryktesspridning och desinformation

Var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Äldre, riskgrupper och anhöriga

Det här gäller vid besök på vård– och omsorgsboende

Vi har full förståelse för att många längtat efter att kunna besöka sina närstående och har sett fram emot att besöksförbudet hävs, men vi måste samtidigt se till att träffarna sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi fortsätter följa regeringens direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök på boenden, för att skydda våra äldre från smittspridning. Därför finns det vissa rekommendationer som vi ber dig som vill besöka en närstående på ett boende att följa:

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19. Det vill säga minsta sjukdomskänsla.
 • Tänk på att ha en god handhygien inför, under och efter besöket samt att hosta och nysa i armvecket.
 • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus, inte i allmänna utrymmen på boendet. För besök i hyresgästens lägenhet rekommenderas max 1–2 besökare.
 • Vid besöket kommer personal möta upp dig. Ring på porttelefonen eller ring boendet vid din ankomst. Du kommer att uppmanas att använda tillhandahållen handsprit. Tillgång finns till skyddsutrustning, i form av visir och handskar, om så önskas.
 • Det är viktigt att vi håller ett säkert avstånd till varandra. Rekommendationen är minst 1,5–2 meter i avstånd. Vid behov av kontakt med personal under besöket, använd om möjligt larmknappen på väggen i lägenheten eller via eventuell mobiltelefon
 • Degerfors kommun har löpande kontakt med Smittskyddsenheten på Region Örebro län runt hur besöken på boenden kan utformas på bästa sätt.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan även besöksrutinerna komma att förändras.

Suomeksi

Tietoa koronaviruksesta
Uusi koronavirus herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa.

Degerforsin kunta seuraa tilanteen kehitystä, pitää yhteyttä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattaa näiden suosituksia.

Jos sinulla on yleistä kysyttävää koronaviruksesta tai viranomaisten toiminnasta virusepidemian aikana ja olet huolissasi, soita numeroon 113 13.

Jos olet 14 viime päivän aikana ollut ulkomailla ja sinulla on kuumetta tai hengitystieoireita, kuten yskää, hengenahdistusta tai kurkkukipua: Älä mene suoraan lääkärin/sairaalan vastaanotolle, vaan soita ensin hoito-opaspalveluun Vårdguiden numerossa 1177. Hoito-opaspalvelu neuvoo minkä tahon puoleen voit kääntyä.

Täällä länk till annan webbplatson vastuullisilta viranomaisilta tietoa viruksesta, tartunnan leviämisestä ja torjuntatoimista.

Esikouluun ja kouluun liittyvää tietoa koronaviruksen johdosta

Degerforsin kunnan esikoulut ja koulut noudattavat jatkossakin Kansanterveys-viraston Folkhälsomyndigheten suosituksia.

Terveiden lasten tulee mennä kouluun. Kehotamme työntekijöitä, lapsia ja oppilaita, jotka ovat oleskelleet virusepidemia-alueilla, huomioimaan mahdollisen tartunnan varhaiset oireet, kuten yskän, kuumeen tai hengitystieoireet. Jos työntekijöillä, lapsilla ja oppilailla ilmenee vähäisiäkään oireita, heidän on pysyteltävä kotona ja otettava yhteyttä hoito-opaspalveluun numerossa 1177.

Poissaolon rekisteröinti
Jos perus- ja lukiokoulua käyvät oppilaat, jotka ovat oleskelleet virusepidemia-alueilla, pysyttelevät kotona myös ennen kuin heille ilmaantuu oireita, emme nykytilanteessa rekisteröi sitä asiattomaksi poissaoloksi. Sitä vastoin on tärkeää, että oppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolosta tavanomaisen käytännön mukaisesti. Huoltajan on myös mahdollisimman pian otettava yhteyttä rehtoriin keskustellakseen hänen kanssaan oppilaan koulunkäynnistä.

Tartuntaherkän lapsen huoltajan on otettava yhteyttä lasta hoitavaan lääkäriin,
joka arvioi, voiko lapsi olla koulussa vai ei.

Vierailukielto kaikissa vanhustentaloissa

Ruotsin hallitus on päättänyt vierailukiellosta kaikissa vanhustentaloissa koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Päätös on voimassa 1. huhtikuuta lähtien.

HUOM! Yksikköpäällikkö voi päättää poikkeuksista vierailukieltoon. Vierailut voidaan sallia esim. saattohoidon yhteydessä.

Vastaavan yksikköpäällikön tavoitat Degerforsin kunnan vaihteen kautta numerosta 0586-481 00

Jatkuvasti päivitettyä tietoa sivustolta degerfors.se
Jatkossa voit ensisijaisesti seurata Degerforsin kunnan toimintaa tässä asiassa sivustolta
https://www.degerfors.se/corona länk till annan webbplats. Sieltä saat jatkuvasti päivitettyä tietoa. Linkki tähän
tiedotteeseen tulee myös esikoulujen ja koulujen verkkosivuille.


1177 Vårdguiden [hoito-opaspalvelu]länk till annan webbplats

Krisinformation.se [Kriisitietoa]länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten [Kansanterveysvirasto]länk till annan webbplats

Läs mer

Till toppen av sidan