Covid-19

Här har vi samlat användbar information som berör covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt. På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allmänna tips och råd om covid-19.

Läget i länet

Region Örebro Län uppdaterar löpande hur många konstaterade fall det finns i kommunerna i regionen. Läs mer på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagligt uppdaterad statistik från, regionorebrolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning i Örebro län - covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gäller från 22 november

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom. Följande rekommendationer kommer därmed att gälla:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.
  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

  Åtgärder från 1 december

  Från den 1 november gäller nya rekommendationer för den som får symtom på luftvägsinfektion. Råd till individer, vägledning för smittspårning och provtagning har uppdaterats.

  Så länge bör förskolebarn stanna hemma

  Vid symtom på luftvägsinfektion behöver barnet stanna hemma tills det blivit friskt och har ett gott allmäntillstånd, samt varit feberfritt ett dygn. Barnet kan sedan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar vissa, lindriga symtom.

  • Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
  • Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller din ordinarie vårdcentral.
  • I samband med smittspårning kan andra rutiner förekomma.

  Små barn är ofta förkylda

  Barn i förskoleåldern blir oftare förkylda än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19.

  Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver de inte vara hemma från förskolan. I sådana situationer kan personalen avvakta och se om besvären försvinner innan de skickar hem barnet.

  Det är viktigt att de som har besvär med astma och allergi inte drabbas av mer frånvaro än andra från förskola och skola. Ibland kan det i ett tidigt skede vara svårt att avgöra om besvär orsakas av pollen eller virus, därför kan det vara lämpligt att vara hemma någon dag för att se om besvären avklingar efter medicinering för pollenallergi. Även under hösten kan barn ha besvär av pollenallergi. Det är viktigt med en öppen dialog mellan föräldrar och förskola kring symtom och aktuell medicinering vid en känd pollenallergi.

  Så länge bör elever i grundskola eller gymnasium stanna hemma

  Om inget prov tagits – grundskolan

  För barn i grundskolan inklusive förskoleklass rekommenderar vi testning vid symtom på luftvägsinfektion, såsom covid-19. Om barnet inte testas för covid-19, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn. Vid symtom behöver barnet stanna hemma tills det blivit friskt och har ett gott allmäntillstånd, samt varit feberfritt ett dygn. Barnet kan sedan gå tillbaka till skolan och annan verksamhet även om det har kvar vissa symtom.

  Beroende på barnets ålder bedömer du som vårdnadshavare när ditt barn kan gå tillbaka till skola eller fritidsaktiviteter.

  Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

  Om inget prov tagits – gymnasieålder

  Om inget prov har tagits, trots symtom på covid-19 behöver du som är i gymnasieåldern, precis som vuxna, stanna hemma i minst sju dygn. Om sju dygn har gått sedan du blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd kan du gå tillbaka till skola och annan verksamhet även om vissa symtom finns kvar. Detta baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

  Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

  När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

  När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.

  Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska stanna hemma. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka får inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

  Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

  • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
  • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
  • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

  Hur länge bör jag stanna hemma?

  Om du testats positiv för covid-19

  Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 bör du vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Om du av någon anledning blivit provtagen trots att du inte har symtom räknas sju dygn från den dag du tog ditt test. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.

  Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

  Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

  Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Du får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

  Om du testats negativ för covid-19

  Du kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet så snart du känner dig frisk och pigg igen och inte har någon feber. Följ de rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, skola, förskola eller för annan aktivitet.

  Om du har symtom men inte testats för covid-19

  Om du har symtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver du ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst 2 dygn innan du kan återgå till arbete, skola, förskola eller annan aktivitet (se även ovan). Detta för att försäkra dig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

  Om du av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att du haft symtom i mer än ett dygn som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet 7 dygn efter att du fick symtom om du mått bra och varit feberfri i minst 2 dygn. Det gäller också om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

  Om du arbetar inom vård eller omsorg (ej barnomsorg) gäller andra rutiner, se Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Länk till annan webbplats.

  Till toppen av sidan