Äldre, riskgrupper och anhöriga

Besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Besöksförbud gäller även för för antikroppspositiva närstående.

Smittskydd Region Örebro Län svarar att frågan tagits upp på möte med Folkhälsomyndigheten och ger efter detta följande besked:

”Frågan är komplicerad. Personer kan ha tagit snabbtester som inte är av tillräcklig kvalitet och det är omöjligt för personalen på äldreboendet att bedöma huruvida ett provresultat är tillförlitligt eller inte. Just nu kan vi därför inte rekommendera att man öppnar för fria besök på boendena för de som är antikroppspositiva, Vi får avvakta nya direktiv från Folkhälsomyndigheten.”

Observera! Enhetschef avgör när undantag kan göras som till exempel besök hos vårdtagare i livets slutskede. Du når ansvarig enhetschef via Degerfors kommuns växel på telefonnummer 0586-481 00

Besöksrestriktioner på gruppboenden

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer väljer Degerfors kommun att vidta åtgärder för att skydda de mest sårbara grupperna.

På grund av spridningen av covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaning väljer Degerfors kommun att införa restiktioner på kommunens gruppboenden. Det innebär att besökare till boendet inte får vistas i de gemensamma utrymmena.

Hjälp med inköp och hemleverans

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att alla personer över 70 år och personer från annan riskgrupp ska begränsa sina sociala kontakter. Detta medför att det kan bli svårt att exempelvis gå och handla mat.

Här kan du läsa mer och få hjälp med inköp