För vårdnadshavare, barn och unga

När kan ett barn återgå till förskola och skola?

Sedan 8 september är det möjligt att boka tid för provtagning för sitt barn. Barn rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och regionerna att lämna prov. Här hittar du som är lärare och pedagog riktlinjer om när ett barn kan återgå till undervisning.

Barn som testats negativt för covid-19:
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Barn som testats positivt för covid-19:
Barn som har covid-19 ska stanna hemma tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symtomen.

Barn som har symtom men inte lämnat prov:
Barn som inte lämnat prov kan gå till förskolan eller skolan igen när de har varit helt friska i minst 48 timmar. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Allmän förskola samt 15 timmar per vecka på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet

Från och med tisdag 1 september är de så kallade 15-timmarsbarnen åter välkomna till förskolorna i Degerfors kommun. Det är barn vars vistelsetid på förskolan är 15 timmar i veckan, med anledning av att vårdnadshavarna är föräldralediga, arbetssökande eller valt att ha allmän förskola.

Detta började gälla den 19 mars med anledning av Coronakrisen. Degerfors kommun rekommenderade då vårdnadshavare att hålla barnen hemma för att minska det totala barnantalet på förskolorna.

Fortfarande gäller att om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan.

Hämtning och lämning

Du som förälder får inte lämna eller hämta barn på förskolan eller fritids om du har symtom. Barnet kan fortsatt gå på förskola eller fritids, men någon annan ska lämna och hämta barnet. Det är viktigt att du inte riskerar att smitta andra.

Det är barnets ordinarie vistelsetid som gäller.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Om en person i familjen är sjuk - måste alla stanna hemma då?

Nej, så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Fråga: När ska mitt barn stanna hemma?

Svar: Degerfors kommun följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som lyder:
"Stanna hemma från skolan eller träningen om du är sjuk. Det gäller även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du är snuvig eller har ont i halsen. Stanna hemma i två dagar efter att du blivit helt frisk. Då smittar du ingen annan."

Fråga: Mitt barn har allgeri, hur ska jag tänka?

Svar: Den som har allergi men är symtomfri kan gå i skolan

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Fråga: Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Svar: Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Fråga: Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Svar: Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Fråga: Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

Svar: I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Fråga: Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Svar: Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Fråga: Vad gäller för vård av barn (VAB)?

Svar: Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera! Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Mer information om Coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats kopplat till skola och förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster