Stöd till familjer

Hjälp vid våld i nära relation

På socialkontoret i Degerfors kan både våldsutsatta, våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd med frågor gällande boende, ekonomiskt bistånd och andra former av insatser.

Läs mer om vilket stöd som går att få

För dig som är utsatt
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Vid akuta händelser, ring 112.

Läs mer på kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Så kan du prata med barn om covid-19

Allas vardag påverkas av det som sker med coronaviruset i samhället. Det finns en stor social oro, hos vuxna och hos barn. Vad vet barnen om det som sker?

Hur pratar vi med barn om det som vi kallar coronakrisen? Det är viktigt att hålla sig till fakta och lyssna på myndigheternas råd. Här finns tips, råd och informationen hur vi vuxna kan hjälpa barn att prata om det som sker.

BRIS (Barnens rätt i samhället) erbjuder professionellt stöd till barn vardags och under krissituationer. BRIS har samlat några tips på hur du pratar om coronaviruset på ett bra sätt, utan att skapa mer oro:

  1. Var lyhörd och observant
  2. Lugna och trygga
  3. Informera och avlasta
  4. Inge hopp
  5. Behåll vardagliga rutiner

Länkar

Prata med barn i coronatider, bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset, raddabarnen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen av sidan