Tillsammans minskar vi smittspridningen

Degerfors kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år vara särskilt försiktiga. Syftet med råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om allmänna tips och råd vad gäller Coronaviruset.

Skyddsutrustning

Degerfors kommun har beslutat att följa Region Örebro och Folkhälsomyndighetens rekommendation att i nära vård- och omsorgsarbete använda visir som en extra åtgärd. Viktigast är dock fortsatt följsamhet till basala hygienrutiner samt att personal stannar hemma vid minsta symptom.

Varje medarbetare kommer att få ett personligt visir, som man handhar efter hygienriktlinjerna.

All nödvändig skyddsutrustning finns att tillgå i Degerfors kommuns vård- och omsorgsverksamheter.

Tvätta händerna

Kom ihåg att tvätta händerna ofta. Använd tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Undvik sociala kontakter om du har symtom

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skolaFör dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.

Har du frågor om coronaviruset?

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.