Vaccination mot covid-19

OBS! Degerfors kommun vaccinerar endast de enskilda på äldreboenden, i hemvården och på våra LSS-boenden. All annan vaccination hanteras av Region Örebro län.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du sammanställd information om vaccination mot covid-19. Besök deras webbplats i första hand för dagsaktuell information. Degerfors kommun uppdaterar med samma information som tillhandahålls av 1177.

Vilka kan boka tid för vaccination just nu?

 • Du som är 65 år och äldre.
 • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSSlänk till annan webbplats eller har personlig assistanslänk till annan webbplats.
 • Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.

När kan jag vaccinera mig?

Alla invånarna i Örebro län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske. Men i nuläget är det oklart när, vilket och hur mycket vaccin som finns tillgängligt – så vi kan inte ge detaljerad information i dagsläget.

Vaccinationsmottagningar för covid-19 i Örebro län

Det kommer i första skedet att öppna fem större vaccinationsmottagningar på fyra följande orter i Örebro län:

 • Hallsberg. Esplanaden 1.
 • Karlskoga. Skrantahöjdsvägen 42, hus 10 (Transcoms f d lokaler).
 • Lindesberg. Banvägen 28 (Libos f d kontor).
 • Örebro. Prologgatan 3 i Boglundsängen.
 • Örebro. Conventum Arena, Fabriksgatan 26-28.

Du som bor i Degefors kommun ska vaccinera dig i Karlskoga.

Boka tid för vaccination

Tidbokning via e-legitimation är personlig. Du kan inte boka tid åt någon annan än dig själv. Så här gör du för att boka din tid:

Via e-tjänster på 1177.se

 1. Logga in i e-tjänsterna på 1177.selänk till annan webbplats
 2. Välj e-tjänsten Covid-19 Vaccinationlänk till annan webbplats
 3. Välj sedan mottagning och boka en tid

Du som bor i annat län eller saknar svenskt medborgarskap kan inte använda vår e-tjänst. Du får kontakta oss för bokning via telefon när din prioritetsgrupp är aktuell.

Via telefon

 • Om du inte har e-legitimation kan du ringa telefonnumret 019-602 80 00.
 • Du kan inte boka tid via telefonnummer 1177 eller din vårdcentral.

Öppettider för tidbokning via telefon

Måndag-fredag 07.30-16.45

Av- och ombokning

Behöver du av- eller omboka din tid kan du använda e-tjänsterna på 1177.se eller ringa såsom vid bokning.

Du måste omboka din tid om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19.

På 1177.se kan du läsa mer om tidsbokning för vaccinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prioritering – vilka grupper får vaccineras först?

Planeringen utgår från att vaccin kommer att levereras stegvis i begränsade volymer. Vaccinationer kommer att ske efter en prioriteringsordning.

Fas 1 - januari-mars 2021:

 • Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2 - mitten av februari-maj 2021

 • Personer som är 65 år och äldre , varav de äldsta vaccineras först. Just nu vaccineras följande åldersgrupp(er).länk till annan webbplats
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter. Kontakt har tagits eller kommer att tas av sjukvården för vaccination. Dessa grupper behöver inte ringa själva för att boka vaccin.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. Kontakt har tagits eller kommer att tas av sjukvården för vaccination. Ni behöver inte ringa själva för att boka vaccin.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSSlänk till annan webbplats eller har personlig assistanslänk till annan webbplats.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3 - mitten av maj-juni 2021

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Fas 4 - juni- 2021

 • Hela resterande befolkningen som är mellan 18 år och äldre.
Till toppen av sidan