Barnkonventionen

Degerfors och Karlskoga jobbar aktivt med barnkonventionen. En god hälsa utgår från en aktiv och medveten folkhälso- och barnrättspolitik.

I kommunen har folkhälsoförvaltningen ansvaret för barnkonventionsfrågorna och deras uppdrag är bland annat:

 - Delta aktivt i nationella nätverk för att utveckla det lokala arbetet.
 - Utarbeta policy, planer, program och uppföljningsverktyg inom barnkonventionsområdet.
 - Samordna och ge stöd i barnkonventionsfrågor till kommunala lednings- och arbetsgrupper.
 - Deltar i partnerskap för Barnkonventionens genomförande.

Enligt barnkonventionen är ALLA BARN rättighetsbärare. Skyldigheter regleras i lagstiftning. Barnkonventionen kom till som extra skydd för barn upp till 18 år. Det ger barn rätt att kunna vara delaktiga i saker som berör dem och rätt till liv och utveckling.

Prata om barnkonventionen och gå igenom dess innehåll. Den gäller för både dig som vuxen och för alla barn.