Degerfors kommun PLAY

Här kan du hitta de senaste inspelade sammanfattningarna från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder.

Podcast-sändningar

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde 30 september

Kommunfullmäktige inleds med allmänhetens frågestund.

I listan nedan kan du se vilken tid i podcasten kommunfullmäktige behandlar varje ärende.

00:00länk till annan webbplats Sammanträdet öppnas och upprop

04:42länk till annan webbplats Allmänhetens frågestund

21:20länk till annan webbplats Information och uppmärksammande av att demokratin fyller 100 år

24:40länk till annan webbplats Fastställande av föredragningslista och val av justerare

26:15länk till annan webbplats Avsägelse ersättare kommunfullmäktige

26:37länk till annan webbplats Avsägelse av uppdrag i kommunala pensionärsrådet och ersättare i folkhälsonämnden

28:12länk till annan webbplats Avsägelse ledamot servicenämnden från 2019-09-20

28:30länk till annan webbplats Fyllnadsval av ledamöter 2019-2022

29:45länk till annan webbplats Befolkningsstatistik år 2019

30:01länk till annan webbplats Delårsrapport 1 januari-31 juli 2019

1:12:50länk till annan webbplats Överflyttning investeringsbudget 2018-2019

1:14:12länk till annan webbplats Investering Möckelngymnasiet 2019

1:15:01länk till annan webbplats Nya parkeringsplatser Torget

2:31:35länk till annan webbplats Remiss: Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2020-2023

2:32:34länk till annan webbplats Medborgarförslag: Vill att fritidsgården ska vara öppen på fredagar och lördagar

2:32:56länk till annan webbplats Medborgarförslag Flytta/ta bort farthinder på Granlidsgatan

2:33:13länk till annan webbplats Motion rörande utökat kommunalt anslag till Kulturföreningen Berget