Sammanträdesdagar

Här hittar du sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskott samt de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna, men du får inte prata eller lämna yrkanden. Övriga sammanträden är inte öppna för allmänheten.


Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

27

(27)

24

(29)

12

-

(28)

25

(30)

27

11

 Datum inom parentes används vid behov.

Kommunstyrelse

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

31

28

-

4

2 & 30

-

-

8

5

3 & 31

28

-


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

17

14

21

19

16

13

-

22

19

17

14

12


Kultur- och utbildningsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

9

13

13

17

22

12

-

14

11

9

13

-


Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

30

27

-

3

8 & 29

19

-

28

25

30

-

11


Socialnämndens arbetsutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

1

1 & 29

-

3 & 31

21

-

30

27

-

1

13


Socialnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

11

15

15

12

17

14

-

16

13

11

15

-


Socialnämndens individutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

12

1

1&29

-

31

21

-

30

27

25

-

13


Servicenämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

12

16

16

(13)

11

15

-

17

14

12

(16)

-


Servicenämndens arbetsutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

2

2 & (30)

27

-

1

-

31

28

-

(2)

14


Bygg- och miljönämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

17

-

7

11

9

20

-

-

5

24

-

12


Folkhälsonämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


16

16

13

11

821

19

16

14

Gymnasienämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


19

19

16

11

824

22

19

17


Degerforsbolagen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


25*

998

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerforsbyggen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


25*

998

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Industrihus AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


25*

998

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Energi AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec31


25*

1598

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Till toppen av sidan