Sammanträdesdagar

Här hittar du sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskott samt de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna, men du får inte prata eller lämna yrkanden. Övriga sammanträden är inte öppna för allmänheten.


Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


28

(28)

25

(30)

13


(29)

26

(31)

28

12

 Datum inom parentes används vid behov.

Kommunstyrelse

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

11

1

1

5

3 & 319

6

4

1 & 29Kommunstyrelsens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

18

15

22

19

17

14


23

20

18

15

13


Kultur- och utbildningsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


9

23


4

87


9

14


Kultur- och utbildningsnämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

26


9

20

2524


26

30Socialnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

26


9

6

11

8


24


12

9

14


Socialnämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

(12)

23

23

27

25(10)

28

26

30Socialnämndens socialutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

12

2

2

13

18

1 & 29


17

14

5

2

7


Servicenämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


3

17

(21)

19

168

13

17

15


Servicenämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

20


3

(7)

5

2


25

29


(3)

1


Bygg- och miljönämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


15

29

26

24

2113

25


6


Folkhälsonämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


16

16

13

11

821

19

16

14

Gymnasienämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


19

19

16

11

824

22

19

17


Degerforsbolagen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


25*

998

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerforsbyggen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


25*

998

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Industrihus AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


25*

998

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Energi AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec31


25*

1598

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Till toppen av sidan