Information till dig som är företagare med anledning av coronaviruset /covid -19

Med anledning av den senase tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset /covid -19 finns här ett antal länkar där du som företagare kan hitta viktig information .

Företagsjouren Region Örebro län har öppnat en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter. Läs mer här>>öppnas i nytt fönster

På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen , Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till  verksamt.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du tips och hjälp inför arbetet med din ekonomi, avtal eller juridik. Här kan du ansöka om fem gratis konsulttimmar.https://www.timbanken.se/Orebrolalänk till annan webbplats

Anstånd med betalning av skatt på grund av tillfälliga betalningsproblem i vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen. Skattemyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du säga upp personal Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Vi informerar löpande om detta.Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020 tillväxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksbankens åtgärder i samband med coronapandemin För att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin har Riksbanken satt in ett antal åtgärder. Syftet är bland annat att tillföra likviditet så att företagen har fortsatt tillgång till krediter. Riksbanken är också beredd att sätta in ytterligare åtgärder om så skulle behövas riksbanken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt näringsliv för dialog med regeringen ang de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare håll dig uppdaterad på svensktnaringsliv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information . Bla en checklista för att minska risken för spridning av Covid-19 folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Här hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet krisinformation.selänk till annan webbplats

Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare företagarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset. Här samlar vi all aktuell information försäkringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi
Vill du ansöka om uppskov med amorteringar av ditt lån använder du vår e-tjänst härlänk till annan webbplats. Vill du ansöka om lån använder du e-tjänsten låneansökan härlänk till annan webbplats.Tills vidare gäller Almis normala lån. Med anledning av regerings förstärkning av Almis lånefond den 20 mars är särskilt anpassade låneformer under framtagande almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen
Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Saknar du någon viktig information på denna sida eller undrar du över något kontakta naringsliv@degerfors.se