Bemanningsenheten

Bemanningsenheten är en samordningsfunktion där vi ansvarar för vikarieanskaffning till vakanser inom vård och omsorg såväl som omsorgen om funktionshindrade i Socialförvaltningen, samt till förskola, skola och andra verksamheter inom Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Vill du bli timvikarie?

Inom Degerfors kommun har vi alltid ett behov av timvikarier. Behovet finns inom olika arbetsområden och varierar över tid.

Inom Socialförvaltningen

Är du intresserad av att arbeta som timvikarie inom Socialförvaltningens verksamheter skall du kontakta handläggare på bemanningsenheten för mer information.
E-post: vikarie@degerfors.se

Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen

Är du intresserad av att arbeta som timvikarie inom Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter skall du kontakta handläggare på Skoladministrationen
E-post: bemanning.kuf@degerfors.se, tel: 0586-487 71

Telefontider för bemanningen inom Kultur- och utbildningsförvaltningen är:
Måndag - fredag 07.00 – 9.30
Måndag - torsdag 13.00 – 14.30