Månadens företag november

Denna månad uppmärksammar vi KD Solskydd AB

Ägare: Areane och Patrik Strandberg
Var finns ni? På Högbergstorps industriområde i Degerfors
Antal anställda? Vi är idag 48 stycken, men ökar med ett tjugotal under högsäsongen som är från mars-juli.

Produkter? In- och utvändiga solskydd. Vi är idag störst i Sverige på utvändiga solskydd, men jobbar på att bli det även på invändiga solskydd. Sedan två år tillbaka arbetar vi med ett eget varumärke, StyRa. Målet är att det ska bli Sveriges mest kända varumärke i branschen.

På senare år har invändiga solskydd växt, både genom mer energitänk men också genom inredningstrender. I dagarna har en utbyggnad om 800 kvm påbörjats. I stort sett hela ytan kommer att användas som produktyta.

Vid samtal med ledningen för företaget återkommer de hela tiden till betydelsen av engagemang hos personalen och att framgången är lika mycket deras som ledningens.