Företagarkalas och företagarpriser 2018

Fredagen den 16 november firade vi Degerfors kommuns näringsliv på årets Företagarkalas. Förutom god mat och underhållning delades fem företagarpriser ut.

Årets vinnare av företagarpriser är

Företagarpris i kategori industri 2018.
Årets pristagare är nog det industriföretag i kommunen där vi alla kommit i kontakt med produkter de hanterat. Förutom koncerninterna tjänster är telekomindustrin en betydande kund liksom Trafikverket. Företaget har under de senaste åren, genom offensiv marknadsbearbetning, ökat sin kundstock både på nationellt och på Europamarknaden vilket medfört en betydligt stabilare orderingång.

Årets pristagare i kategori industri är Degerfors förzinkningsaktiebolag, Defab.

Kategori gröna näringar/landsbygdsföretag
Årets pristagare är ett företag som drivits i generationer. Företaget har den största djurbesättningen i kommunen och har gjort en stor investering sista året. Företaget har nu senaste tekniken för att följa med i utvecklingen och stå starka i framtiden med sin ekologiska mjölkproduktion.

Årets pristagare i kategori gröna näringar/landsbygdsföretag är Bråtner gård.

Kategori service och tjänster
Vinnare av årets pris är ett företag som utvecklats kraftigt sedan nuvarande ägare tog över 2014. De senaste årens goda konjunktur har möjliggjort stora investeringar som medfört att företaget kan erbjuda nuvarande och nya kunder en bredare tjänstebas. De har ett flertal stora avtalskunder vilket ger en trygghet som medfört att antalet anställda har mer än fördubblats de senaste åren.

Årets pristagare i kategorin service och tjänster är GT Bygg.

Kategori handel
Årets pristagare är ett gott exempel på hur en dröm genom mod och handlingskraft kan bli ett framgångsrikt företag. Att de varor som erbjuds är både trendiga och nyttiga är säkerligen en stor del av framgången och förutsättningen för att lyckas med verksamheten i en mindre ort. Företagaren är också en av initiativtagarna för Reko-ringen i Karlskoga, ett nätverk som erbjuder kunder närproducerade, högkvalitativa livsmedelsprodukter.

Ett gott betyg är att företagaren förra hösten fick en silvermedalj i SM i mathantverk.

Årets pristagare i kategori handel är Sur-Annas hembageri.

Kategori besöksnäring
Vinnaren av årets pris har genom engagemang och målmedvetenhet lyckats utnyttja besöksmålets alla fördelar på ett mycket bra sätt. Att dessutom utses till en av Sveriges åtta bästa golfrestauranger är ett omdöme som heter duga! I den dagliga verksamheten är gästerna till stor del från närliggande orter. Företagets goda renommé gör också att många gäster kommer långväga ifrån.

Årets pristagare i kategorin besöksnäring är Degernäs herrgård.