Uppdatering gällande eldningsförbudet

Just nu är det mycket torrt i skog och mark. Eldningsförbudet gäller fortfarande då risken för bränder är mycket hög.

Det råder fortfarande eldningsförbud på samtliga platser i länet förutom i egen trädgårdsgrill på egen tomtmark. Du som bryter mot eldningsförbud gör dig skyldig till brott.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Länsstyrelsen i Örebro län avråder nu från att grilla även i grillar på egen tomtmark till följd av det torra vädret. MSB har under dagen gått ut med en uppmaning om skärpt eldningsförbud, det vill säga totalförbud. Länsstyrelsens i Örebro län har på grund av detta haft samråd med räddningstjänsterna och enats om ovanstående budskap.

Tack för att du visar hänsyn.