Fortsatt eldningsförbud i Degerfors

Risken för bränder i skog och mark är fortfarande mycket stor. Det är därför fortsatt eldningsförbud i hela Örebro län.

Trots skyfallet under den gångna helgen är det förbjudet att elda. Det är fortfarande mycket torrt i skog och mark vilket gör att eld lätt sprids. Vi ber alla att respektera eldningsförbudet.

Eldningsförbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda i hela Örebro län från och med den 3 juli klockan 8.00. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Degerfors kommun, Länsstyrelsen i Örebro län samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avråder från att grilla även på egen tomtmark.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Ring 113 13 för information om skogsbränder

SOS Alarm uppmanar allmänheten att bara ringa 112 vid observationer av öppen eld, inte vid observationer av rök och dimma.

Använd 113 13 för att få information och för att lämna tips om brandläget.