Förskolan utvecklas hela tiden

Nu finns kultur- och utbildningsförvaltningens kvalitetsrapporter för läsåret 2017-2018 tillgängliga. I rapporterna berättar verksamheterna om året som gått och hur man har arbetat. Hos förskolorna i kommunen har fokus legat på att stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Under läsåret 2017-2018 har Degerfors kommuns förskolepedagoger både fortbildat och utbildat sig i flera olika ämnen. De har bland annat gått hjärt- och lungräddningsutbildning, handledarutbildning och utbildningen Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskola och skola, som anordnades av Skolverket. Alla pedagoger har dessutom gått en stressutbildning.

"Vi har många förskollärare som vill utvecklas och föra verksamheten framåt. Vilket vi försöker uppmuntra och stödja", säger förskolecheferna Britt-Marie Ahl, Ingela Geisler och Åsa Jansson.

Fortbildning och utbildning under läsåret 2017-2018

Matematik

För att ytterligare höja kvaliteten på våra förskolor och skolor så pågår hela tiden arbete med att utveckla undervisningen och förbättra resultat och måluppfyllelse. Förskolorna arbetar aktivt med matematik och strävar efter att ställa utmanande frågor till barnen. Syftet är att stimulera tänkandet hos barnen och väcka deras fantasi.

När förskolorna arbetat med matematikmålet utgår en stor del från den dagliga verksamheten. Barnen får till exempel räkna antal olika saker vid måltider, samlingar och påklädning. Förskolorna har även tillgång till matematiskt material i lärmiljön så som egentillverkat material som passar in i målarbetet och färdigt material som till exempel "Tyra och matematik".

Vår förhoppning inför nästa år är att vi skall fortsätta att i vår kommun erbjuda en förskola som är både rolig och meningsfull. En förskola där det arbetar pedagoger som ser barnens möjligheter och väcker deras lust att lära.

Språk

Kommunens förskolor har under året deltagit i Läslyftet som är ett projekt från Skolverket. Syftet med Läslyftet är att utmana och stimulera barnen i sin språk-, skriv- och läsutveckling samt att ta tillvara på deras intresse för bilder och skriftspråk. Barnens intresse för bokstäver, ord och läsande har ökat med Läslyftet. På flera förskolor skriver barnen egna böcker och arbetar i skrivböcker för att träna sitt skrivande.

Varje avdelning har valt ett språkmål utifrån sin barngrupps behov och förutsättningar. Målsättningen är att barnens intressen och behov styr hur målarbetet fortskrider.

Läs hela förskolans kvalitetsrapportPDF här.