Nya riktlinjer för specialkost

Från och med 5 augusti 2019 kommer uppdaterade riktlinjer angående specialkost för grund-, grundsär och gymnasieskolan att träda i kraft

De nya riktlinjerna har tagits fram genom samverkan mellan Folkhälosförvaltningen Karlskoga och Degerfors kommuner, Skolförvaltningen Karlskoga, Barn- och utbildningsnämnden Degerfors och Centralt skolstöd i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Det som tydliggörs i den reviderade riktlinjen är vad begreppet specialkost är, vad som ingår i begreppet samt förenklade och tydliga rutiner.

Specialkost av medicinska skäl

Till specialkost av medicinska skäl räknas celiaki, allergi och födoämnesöverkänslighet. Vårdnadshavare till eleven är ansvarig att lämna in anmälan angående specialkost till respektive skola. Här krävs ett intyg eller journalutskrift från sjukvården som beviljas av skolsköterskan utifrån intyg/journalutskrift. Vårdnadshavare är också skyldig att anmäla frånvaro eller förändringar angående specialkost till skolan.

Specialkost av andra skäl

För kost av andra skäl räknas låglaktos kost, fläskfri kost och vegetarisk kost (lakto-ovo). Elever med kost av andra skäl behöver anmäla till skolan för att produktionsköken ska kunna planera antal koster utifrån matsedeln. Skillnaden från tidigare är att elev med låglaktos kost kommer att hänvisas till ordinarie kost förutom vid lasagne, pannkaka eller risgrynsgröt[1].

[1] Laktosintoleranta tål i de flesta fall ett dagligt intag av cirka 1- 1,5 dl mjölk. Eleven erbjuds ett låglaktoslaternativ vid måltider där mer laktos ingår, ex. pannkaka, lasagne och risgrynsgröt. Vatten erbjuds som måltidsdryck på lunchen. Har eleven fritids erbjuds låglaktoslaternativ på frukost och mellanmål.

Blankett för specialkost

Klicka härPDF