Avslutning för projektet "Karlskoga Degerfors - en fiskedestination"

Projektet "Karlskoga Degerfors - en fiskedestination" startade år 2016 för att främja fisketurism i de båda kommunerna. Förutom representanter från kommunerna har föreningar och företag funnits med i projektgruppen som träffats regelbundet.

Under projektets resa har flera föreläsare på temat fiske och landsbygdsutveckling bjudits in. Representanter från projektet har deltagit på flera mässor i syfte att marknadsföra fisket i Degerfors och Karlskoga. Dessutom har studiebesök gjorts i bland annat Hökensås för att öka kunskapen kring hållbart fiske och fiskenäring.

Det har varit roligt varje dag för att det är så många engagerade människor som deltagit i projektet. Alla kommer med bra tankar och idéer. Vi kommer att fortsätta sammankalla till möte och föreningarna kommer också att titta på hur vi kan jobba vidare med deltagande på Fiskemässan, säger Britt-Marie Room-Östberg.

Även om projektet är avslutat så kommer arbetet med att främja fisketurism i Degerfors och Karlskoga att fortsätta. Projektgruppen kommer fortsatt att ses fyra gånger om året för att lyfta och diskutera frågor som rör fisket i kommunernas cirka 100 sjöar.

Resultat av projektet:

  • Projektet har marknadsfört fiskeområdet på den svenska och tyska marknaden. Det har även konstaterats att det finns ett stort intresse från människor i andra länder att fiska här.
  • Projektgruppen har justerat fiskereglerna och arbetat för ett hållbart sportfiske i framtiden.
  • Allmänheten har blivit inbjudna till alla föreläsningar och deltagandet har varit stort.
  • Antalet gästnätter kopplade till fisketurism har inte gått att urskilja, men det säljs fler fiskekort idag än tidigare.
  • Ett turistfiskekort som gäller i tio dagar för cirka 70 sjöar finns idag till försäljning.
  • Appen "Fiskekartan" har lanserats på App Store och Google Play där samtliga sjöar i Karlskoga och Degerfors har kartlagts med fiskesorter som är tillåtna att fiska i sjön. I appen kan man också se om det är tillåtet att fiska i sjön och vilket fiskekort som gäller.

Deltagare i projektet "Karlskoga Degerfors - en fiskedestination":

Kilsbergens sportfiske, Storbjörken-Ölens fiskevårdsförening, Möckelns fiskevårdsområdesförening, Skagerns fiskevårdsområdesförening, Kedjeåsen Uteliv, Ekosafari, Skrake, Degerfors kommun och Karlskoga Näringsliv & Turism AB med stöd av Region Örebro län.