Degerfors kommun blir utbildad i barnkonventionen

Degerfors kommun har sedan 2018 varit utvald av UNICEF som en av fem deltagande kommuner i Sverige i pilotprojekt Barnrättskommun.

I januari 2018 tecknade Degerfors och Karlskoga kommuner genom folkhälsonämnden en samverkansöverenskommelse med UNICEF. Därmed blev de pilotkommuner för UNICEF Sveriges metod, Barnrättskommun. Pilotprojektet är en del i arbetet med att integrera barnkonventionen i ordinarie arbete.

Katharina Eisen och Cattis Olsén från UNICEF höll i en hearing där vårt arbete som pilotkommuner är i fokus och de ställde frågor om hur kommunen arbetat med barnkonventionen under 2018-2019.

De som sitter med i arbetsgruppen för pilotprojekt Barnrättskommun är nyckelpersoner från alla förvaltningar och målsättningen är att barnrättsperspektivet ska kunna genomsyras i alla beslut som tas i kommunen.

Stärker barns rättigheter i skolan
Åtorps skola har varit med i ett pilotprojekt om Rättighetsbaserad skola. En Rättighetsbaserad skola är ett initiativ av UNICEF Sverige i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting där hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen.

Vi för en dialog om barnrättsfrågor i alla våra processer i skolan. Från ledning ned till alla våra arbetsplatsträffar. Det blir många möten och små steg, men det har gett resultat, säger Ingela Geisler som är förskolechef i Degerfors kommun.

Vill du lära dig mer om Barnkonventionen?
Klicka här!

Till toppen av sidan