Degerfors kommun går med i Business Region Örebro

Kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic signerade under onsdagen den 14 augusti avtalet som gör Degerfors kommun till medlemmar i Business Region Örebro.

Business Region Örebro är regionens samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor. Målen för verksamheten är att förbättra näringslivets förutsättningar och konkurrenskraft i regionen, att bidra till att Örebroregionen upplevs som attraktiv och att befintliga och nya företag ges goda förutsättningar att utvecklas.

Under flera år har vi påpekat betydelsen av att vara medlemmar i BRO. Jag är stolt att vi idag har infriat ett vallöfte som kommer att stärka Degerfors kommuns näringsliv och framtida utveckling. Vi ser fram emot att få arbeta med regional utveckling tillsammans med de andra kommunerna i länet. Med hjälp av BRO kan vi återigen sätta Degerfors kommun på kartan såväl regionalt som nationellt. BRO verkar även utanför Sveriges gränser, vilket innebär att vårt medlemskap gör oss synliga även i internationella forum, säger Muris Beslagic.

Medlemskapet öppnar upp dörrarna till BROs samverkansplattformar. De gör det möjligt för Degerfors kommun att regelbundet träffa länets tolv kommuner för att prata om frågor kopplade till regional tillväxt. BROs grunduppdrag är organiserat i fem samverkansområden:

  • Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer
  • Investering och etablering
  • Kommunservice
  • Kompetensförsörjning
  • Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete

Ordförande för BROs styrgrupp är Irén Lejegren, som är regionråd och ordförande för nämnden för regional tillväxt på Region Örebro län.

Jag är så glad att samtliga kommuner i länet nu är medlemmar i Business Region Örebro. Det är ett koncept som gör att vi tillsammans blir starkare, fler företag får möjligheten att etablera sig här, fler arbetstillfällen och inte minst så får vi bättre inkomster för framtiden. Vi är moderna ihop, säger Irén Lejegren.

Till toppen av sidan