Från vänster: Vaktmästare Amanda Olofsson, Föreningen Bergets ordförande Gittan Pettersson och kommunalråd Anna Nordqvist (M)

Vaktmästartjänst inrättad på Kulturcentrum Berget

Amanda Olofsson är Degerfors kommuns nya vaktmästare på Kulturcentrum Berget. Tjänsten är en långsiktig lösning som den styrande majoriteten tagit fram i samråd med Kulturcentrum Berget.

Tidigare har Kulturcentrum Bergets personal, som ofta arbetat ideellt, tagit hand om underhåll av Bergets faciliteter. Amanda kommer att vara den naturliga länken mellan Kulturcentrum Berget och Degerfors kommun, vilket kommer att spara såväl tid som kostnader.

Det bästa är att vi har en person på plats vi kan gå till när vi behöver ha någonting gjort. Processen har blivit mycket kortare när någonting behöver fixas. Vi behöver inte längre ringa till Degerfors kommun för att de ska komma ner till oss och titta på vad som är fel, till exempel, säger Gittan Pettersson som är ordförande för föreningen Berget.

Standarden på Bergets anläggningar har höjts under åren tack vare föreningen Bergets insatser, vilket har ökat antalet besökare. Då Berget är ett populärt område för såväl barn som vuxna, behövs resurser för att kunna bibehålla den höga standarden. Amanda ser också möjligheterna att kunna utveckla upplevelsen för Bergets besökare.

Om det till exempel regnar en konsertkväll så riskerar vi ju att stå utan publik. Ett tak som går att fälla ut över publiken vore en bra lösning för att få besökare att komma hit om vädret sviker, säger Amanda.

I juni beslutade Kommunstyrelsens att anställa en vaktmästare på heltid. En tjänst som vaktmästare i kommunal regi med anställning på serviceförvaltningen är önskvärd för att ha kontinuitet. Föreningen Berget har tidigare varit beroende av olika bidrag för att kunna upprätthålla en vaktmästartjänst.

Det känns bra att vi åstadkommit en långsiktig lösning tillsammans med Berget genom att tillsätta en vaktmästare i kommunal regi istället för att endast utöka bidraget till föreningen. Det här är en del av det strategiska utvecklingsarbete vi påbörjat gällande turistnäringen som presenterades i vår handlingsplan för Degerfors kommun, säger kommunalråd Anna Nordqvist (M).

Till toppen av sidan