Från vänster: Linda Martinsson, Annelie Gylebrant och Karolin Sandin.

Ny grupp tar hand om vikarierna i Degerfors kommun

Degerfors kommun förstärker med en ny bemanningsenhet som ska vara länken mellan socialförvaltningens verksamheter och vikarierna. Den ska vara en förvaltningsövergripande stödfunktion för rekrytering av vikarier, schemaläggning och uppföljning av vikarieverksamhet. Det innebär ett nytt, mer professionellt arbetssätt jämfört med hur Degerfors kommun har arbetat med vikarieanskaffning tidigare.

Jag ser bemanningsenheten som en stor tillgång för socialförvaltningen. Enheten ska frigöra tid från de chefer inom förvaltningen som idag behöver lägga tid på vikarieanskaffning och schemaläggning. Enheten ska arbeta systematiskt med uppföljning och kontinuitet av vikarieverksamheten, vilket blir en vinst för både medarbetare och den enskilde, säger Emma Wahlund, verksamhetscontroller och ansvarig för införandet av bemanningsenheten.

Bemanningsenheten ska fördela resurser efter verksamhetens och den enskildes behov, så att vikarieverksamheten blir mer kostnadseffektiv. I enlighet med Degerfors kommuns systematiska arbetsmiljöarbete ska enheten också löpande undersöka kvaliteten, bemötandet och trivseln på de arbetsplatser vikarierna arbetar på.

I och med inrättandet av bemanningsenheten får vi en tydligare överblick över vikarieverksamheten. Det nya arbetssättet med ökad uppföljning och helhetsperspektiv kommer även sänka vikariekostnaderna, säger Emma Wahlund.

Bemanningsenheten är på plats från och med måndag den 19 augusti. Enheten består av Karolin Sandin som är bemanningsansvarig samt Linda Martinsson och Annelie Gylebrant som är bemanningsadministratörer. Enheten kommer att sitta i Västergårdens lokaler. Tills den nya bemanningsenheten går in i skarpt läge i september kommer de att genomgå utbildning och introduktion.

Vill du arbeta som timvikarie inom vård och omsorg i Degerfors kommun?

Klicka här för att göra en ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Till toppen av sidan