Degerfors kommun har besöksnäring på agendan

Under 2019 har Degerfors kommun varit involverade i flera projekt och samverkansformer i syfte att öka besöksnäringen. Några av dessa har genomförts tillsammans med andra kommuner och aktörer. Onsdagen den 4 december deltog representanter från Degerfors och Karlskoga kommun tillsammans på Sveriges kommuner och regioners nationella dialog om samhällets roll för utveckling 2019.

Under året som gått har Degerfors kommun genomfört flera insatser för att främja besöksnäringen. Degerfors kommun har gått med i det länsgemensamma nätverket Business Region Örebro, samarbetat med Karlskoga kommun och flera privata aktörer med fisketurism samt tillgängliggjort Fasaskogen.

Vi har många besöksmål att utveckla inom våra kommuner och vårt arbete för att bli en än mer attraktiv och hållbar destination ska intensifieras. Det är viktigt att skapa hållbarhet när vi satsar på att utveckla besöksnäringen, säger kommundirektör Teresa Zetterblad

Temat på Sveriges kommuner och regioners konferens var Hållbart hela vägen - från globala mål till lokala strategier och genomförande. Konferensen bestod av panelsamtal, föreläsningar och diskussioner i syfte att belysa de utmaningar som besöksnäringen står inför. Bland annat Agenda 2030.

Ewa Thunberg, turismutvecklare i Karlskoga kommun, Britt-Marie Room-Östberg, näringslivsutvecklare, Teresa Zetterblad, kommundirektör och Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga kommun.

Konferensen var inspirerande. Det är första gången jag deltar och jag tar med mig många nya idéer hem ill Degerfors kommun. Jag tycker det är jättebra att tjänstemän och politiker åker på konferensen tillsammans, säger Britt-Marie Room-Östberg, näringslivsutvecklare i Degerfors kommun.

Hittills under 2019 har 37 företag etablerat sig i Degerfors kommun. I centrum är alla utom två butikslokaler uthyrda och antalet besökare i Degerfors kommun ligger på en bra nivå.

Agenda 2030 verkar intressant att arbeta utifrån. Man kan plocka ur samtliga delmål och försöka applicera på hemmaplan, säger Ewa Thunberg, turismutvecklare i Karlskoga kommun.