Sprinklertest kan påverka vattentryck utmed Västra Möckeln.

Ett test av Karlskoga lasaretts sprinklersysytem 2020-01-23 mellan klockan 7.00 och 8.00 kan påverka vattentrycket i vattenledningen utmed Västra Möckeln.

Karlskoga lasarett får en del av sitt vatten från Degerfors kommun och under testet kan därför vattentrycket tillfälligt sjunka i ledningsnätet utmed Västra Möckeln.

Om det blir en driftstörning kan vattnet bli grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallvatten, gärna från flera tappställen, till vattnet blivit klart igen.