Det ekonomiska läget i Degerfors kommun

Den styrande politiska ledningen i Degerfors kommun har i dagarna tagit del av kommunens preliminära resultat för 2019. Vi kan konstatera att utfallet är långt mycket mer negativt än de prognoser vi tidigare fått ta del av och som vi också baserat vår budget för 2020 på.

Enligt den information vi nu har fått blir kommunens resultat för 2019 ett negativt resultat om -41.2 miljoner kronor. Det kan jämföras med den tidigare prognosen som visade -14.5 miljoner kronor.

Detta kommer kräva ett gediget arbete för att komma tillrätta med. Ansvaret är brett.

”Nu gäller det att kavla upp ärmarna rejält och arbeta strukturerat framåt, säger Muris Beslagic, kommunstyrelsens ordförande (S). ”Det kommer bli tufft men jag är övertygad om att vi kan klara det”, fortsätter han.

Muris Beslagic, Kommunstyrelsens ordförande (S)

För mer information kontakta: Muris Beslagic kommunstyrelsen ordförande. 0586-482 21