Degerfors kommun i stabsläge

På grund av en ökad oro och många frågor från allmänhet och anställda kring Coronaviruset går Degerfors kommun upp i stabsläge.

På grund av en ökad oro och många frågor från allmänhet och anställda kring Coronaviruset har kommundirektören beslutat att Degerfors kommun går upp i stabsläge sedan klockan 11.00 onsdag den 11 mars. Syftet är att snabbt få en lägesbild och kunna tillhandahålla korrekt information.

Degerfors kommun har beslutat att införa restriktioner för medarbetare i organisationen angående tjänsteresor och icke verksamhetsnödvändiga möten. Hemsidan, degerfors.se kommer att uppdateras löpande när det finns ny information och eventuella beslut har fattats.

Fotnot: Stabsläge innebär att kommunledningen är i ett beredskapsläge för att följa utvecklingen, snabbt kunna samlas för att utvärdera information och vid behov fatta beslut.

Till toppen av sidan