Distansundervisning för elever inom gymnasieskolan, Komvux och yrkeshögskolan

Alla gymnasier, vuxenutbildningar och universitet rekommenderas av regeringen att införa distansutbildning. Kommunen har beslutat att följa regeringens rekommendation. Det innebär att elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Komvux och Yrkeshögskolan i både Degerfors och Karlskoga inte ska vara i skolan utan istället bedriva sina studier hemifrån.

Onsdag 18 mars kommer lärarna ges möjlighet att förbereda inför övergången till distansutbildning och torsdag 19 mars startar undervisningen som distansutbildning för eleverna. Beslutet gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kort varsel.

När det gäller APL, LIA och lärlingsutbildning på företag tas beslut av rektor inom respektive rektorsområde.

Alla föräldrar uppmanas att få sina gymnasieungdomar att fortsätta sina studier och att ta smittorisken på allvar.

Vad innebär beslutet?

Eleverna kommer att få instruktioner av sina lärare. Arbetet kommer utgå från aktuell lärplattform och kan också komma att innehålla inslag av digitala träffar och fjärrundervisning.

Vad händer om eleverna missar undervisningstid?

Vissa moment kommer att bli svåra att genomföra som distansundervisning. De momenten kommer att prioriteras när eleverna fysiskt är tillbaka i skolan. Elever i årskurs 3 på gymnasiet och avgångselever inom vuxenutbildningen kommer också att vara prioriterade grupper.

Till toppen av sidan