Lever du med våld i nära relation?

Den rådande Corona-pandemin, den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor hos oss alla. Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av Covid-19, en pressad situation kan bli än mer ansträngd.

På socialkontoret i Degerfors kan våldsutsatta, våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd med frågor gällande boende, ekonomiskt bistånd och andra former av insatser.

Läs mer om vilket stöd som går att få

För dig som är utsatt

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Vid akuta händelser, ring 112.

Läs mer på kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan