Kommunfullmäktige återupptas den 29 april

Kommunfullmäktige kunde på grund av tidsbrist inte behandla samtliga 29 punkter under sammanträdet 27 april. Sammanträdet kommer att återupptas igen den 29 april kl. 18:30.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under Protokoll och kallelser.

Ärendelista

5. Årsredovisning Folkhälsonämnden 2019 Degerfors Dnr 00063-2020

6. Verksamhetsberättelse Gymnasienämnden 2019 Dnr 00112-2020

7. Årsberättelse Överförmyndarnämnden Östra Värmland Dnr 00052-2020

8. Verksamhetsberättelse 2019 Taxe- och avgiftsnämnden Dnr 00116-2020

9. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerforsbolagen AB 2019 Dnr 00101-2020

10. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerforsbyggen AB 2019 Dnr 00102-2020

11. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerfors Industrihus AB 2019 Dnr 00103-2020

12. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerfors Energi AB 2019 Dnr 00104-2020

13. Återrapportering ägardirektiv 2019 Dnr 00105-2020

14. Årsredovisning samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga 2019 Dnr 00069-2020

15. Åtgärdsplan för återställande av underskott 2019 Dnr 00079-2020

16. Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente Dnr 00081-2020

17. Ändrade avgifter inom familjerådgivningen Dnr 20RS580 Beslutas i KF Dnr 00024-2020

18. Samverkansöverenskommelse polis och kommun Degerfors Dnr 00061-2020

19. Svar på motion: Införa förbud mot slöja i för- och grundskola Dnr 00260-2019

20. Svar på motion: Införa policy om svenska som språk i Degerfors skolor Dnr 00261-2019

21. Medborgarförslag Anläggning av hundpark Dnr 00065-2020

22. Medborgarförslag Rusta upp badplatsen vid Degernäs nedanför golfbanan Dnr 00126-2020

23. Medborgarförslag Uppgradering av högtalaranläggningen som används vid kommunfullmäktiges möten Dnr 00072-2020

24. Medborgarförslag Justera ljudanläggningen och placera mikrofonerna rätt vid fullmäktige
Dnr 00074-2020

25. Medborgarförslag Skatepark i Degerfors Dnr 00083-2020

26. Medborgarförslag Skatepark i Degerfors Dnr 00084-2020

Marianne Högberg, ordförande

Anette Eriksson, sekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se och på vår Facebook-sida Länk till annan webbplats. dagen efter sammanträdet.

Till toppen av sidan