Covid-19 i Degerfors kommun - En lägesbild

Folkhälsomyndigheten har sedan en tid bekräftat att vi har en allmän smittspridning av Covid-19 i samhället. Degerfors kommun är inget undantag från den allmänna smittspridningen. Här presenteras en lägesbild utifrån den rådande situationen i Degerfors kommun.

Degerfors kommun har befunnit sig i stabsläge sedan den 11 mars med anledning av pandemin. Vår ambition har hela tiden varit att så långt som möjligt skydda äldreomsorgen samt barn och unga från smittspridning. Våra verksamheter ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Vi har använt skyddsutrustning enligt Region Örebro Läns rutinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skyddsutrustning finns att tillgå och vi kommer att få ytterligare utrustning de kommande dagarna.

Hur många fall av Covid-19 finns i Degerfors kommun?

Vi har inga uppgifter om antalet smittade som bor i Degerfors kommun. Den statistik vi har tillgång till är samma statistik som redovisas av Region Örebro Länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Alla med symtom testas inte heller, därför är det omöjligt att svara på hur många som faktiskt insjuknat i Covid-19.

Vi kan konstatera att det finns fall av Covid-19 bland de enskilda inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Konstaterade fall av Covid-19 finns både på särskilt boende och inom hemvården. Även medarbetare har insjuknat. Anhöriga och berörd personal är informerade i enighet med vad den som insjuknat själv har godkänt.

I skrivande stund finns inga konstaterade fall av Covid-19 i vår funktionshinderomsorg (LSS) vad vi erfar. Däremot har det funnits konstaterade fall hos medarbetare. De medarbetarna har inte varit i kontakt med verksamheten efter att de insjuknat.

Västergårdens Covid-19-avdelning

Vi har en avdelning som är avsedd för de enskilda som insjuknat i Covid-19. Syftet med enheten är att ge bästa möjliga vård, minska smittspridningen samt skydda de enskilda och personal. I skrivande stund har vi enskilda som får vård på avdelningen. Varje enskilt fall hanteras i samråd med läkare som gör en enskild bedömning. Om läkaren bedömer att det är bäst att vårda den enskilde i sitt hem, så gör vi det.

För att säkerställa bemanningen inom vård och omsorg så har vi efterlyst vikarier. Vi har en grupp som arbetar med både rekrytering och snabbutbildning av dessa. Syftet är att vikarierna fort ska komma ut i arbete och avlasta ordinarie personal.

Så kommunicerar Degerfors kommun om smitta

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. Degerfors kommun får inte sprida uppgifter om barns, elevers, den enskildes eller medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Enskilda medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter.

Degerfors kommun följer patientsäkerhetslagen och får alltså inte prata om smitta på ett sådant sätt att det riskerar att röja den smittades identitet. Personer som inte arbetar i den aktuella verksamheten ska inte kunna identifiera den enskilde som smittats av Covid-19.

Alla som har nära patientkontakt, det vill säga de som ska arbeta på ett särskilt boende, har rätt att informeras om det finns smitta på boendet. De behöver känna till den enskildes sjukdomstillstånd för att kunna utföra sitt arbete.