Var med och utforma Degerfors naturvårdsprogram

Degerfors kommun arbetar med framtagande av ett naturvårdsprogram, för rekreation, motion och stunder med familjen. På Degerfors bibliotek kan du märka ut en plats på kartan som du håller varmt om hjärtat.

Naturvårdsprogrammet ska användas som underlag för att Degerfors kommun ska kunna prioritera skydd, skötsel och insatser till naturområden. Programmet ska bidra till ett rikt växt- och djurliv, levande skogar, god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag och myllrande våtmarker.

Naturen är inte bara till för alla fantastiska fåglar och insekter utan även till för oss tvåbenta att vistas i. Det är viktigt att peka ut och lyfta de områden som är värdefulla för oss som vistas i kommunen och därefter bilda ett underlag till Degerfors naturvårdsprogram. Programmet ger oss goda förutsättningar för att kunna främja friluftsliv samt planera grönområden i tätorten för folkhälsan, säger Malin Björn, miljöstrateg.

Kartan sitter uppe på Degerfors bibliotek till och med 30 september 2020. Skriv gärna kort vad du gör där och varför platsen är viktig för dig. Har du fler än ett smultronställe så får du skriva fler lappar, men max tre stycken. Har du samma smultronställe som någon annan så sätter du lappen på samma plats.

Har du inte möjlighet att komma till biblioteket i Degerfors, svårt att lokalisera i en karta eller tillhör en riskgrupp kan du skicka e-post eller ringa beskrivning till malin.bjorn@degerfors.se eller 0586-48299.

Till toppen av sidan