Barn- och ungdomsverksamheter kan öppna igen

Från och med tisdag den 26 januari kan föreningar och verksamheter nyttja Degerfors kommuns anläggningar, förutsatt att utövarna är barn och unga födda 2005 och senare. Även idrottsundervisning kan utövas i skolornas idrottshallar.

Idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter. Degerfors kommun väljer att följa regeringens utlåtande och öppnar nu upp för verksamheterna.

Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

Omklädningsrummen får nyttjas av elever

I skolan kommer eleverna att kunna nyttja omklädningsrum och duschar i samband med idrottslektioner. Barn och unga som utövar idrott på sin fritid uppmanas att byta om och duscha hemma. Beslutet grundar sig bland annat på att Degerfors kommun vill begränsa smittspridningen så långt det är möjligt.

Till toppen av sidan