Bild på politiker och tjänstepersoner i Degerfors kommun som tagit det första spadtaget vid det nya vattenverket.

Det första spadtaget för Degerfors nya vattenverk är taget

Trots den skinande solen visade termometern minus 12 grader när det första spadtaget togs, med behörigt avstånd, av politiker och tjänstepersoner i Degerfors kommun. Om ungefär ett år beräknas det stå ett nytt toppmodernt vattenverk på platsen.

För att säkerställa en långsiktig försörjning av dricksvatten med god kvalitet, har Degerfors kommun investerat i ett nytt vattenverk. Det nya vattenverket är miljövänligt och kommer att ha en högre kapacitet än det nuvarande. Det kommer dessutom att kunna ta hand om grundämnen som järn och mangan, som successivt har ökat i våra grundvatten. Investeringen är kostnadsberäknad till ungefär 80 miljoner kronor.

Degerfors kommuns VA-enhet ansvarar för dricksvattenproduktionen, distributionen till abonnenterna via ledningsnätet och att vattnet är av god kvalitet i både Degerfors. Varje dygn distribueras cirka 3,65 miljoner liter vatten till våra abonnenter varav 3,5 miljoner liter pumpas ut i Degerfors.

Placeras intill nuvarande vattenverk

Vattenskyddsområdet är beläget vid Degernäs som är en grundvattentäkt i norra delen på Letälvsåsen. Letälvsåsen utgör en del av Lokaåsen, vilket innebär att vi i praktiken har Loka-vatten i våra kranar. Grundvatten har en låg vattentemperatur samt lägre inehåll av oönskat organiskt material och bakterier än ytvatten, vilket gör det mer lättarbehandlat vid dricksvattenproduktion. Området är sedan länge den vattentäkt som Degerfors kommun hämtar grundvatten ifrån.

Följ bygget!

På sidan Kommunens nya vattenverk kan du följa projketet vecka för vecka.

Till toppen av sidan