Åtgärder för allsvenskt spel på Stora Valla

I Svenska fotbollsförbundets föreskrifter finns 58 krav som en arena behöver leva upp till för att vara godkänd för allsvenskt spel. För att Degerfors IF ska kunna spela sina matcher på Stora Valla, behöver flera saker åtgärdas på arenan.

Stora Valla lever redan upp till många av de krav som ställs i föreskrifterna, men ett antal kvarstår. Degerfors kommun bär huvudansvaret för Stora Valla eftersom man äger arenan. Det innebär att möjliggörandet av allsvenskt spel på arenan är en uppgift för kommunen.

Degerfors kommun har inte upprustningen av Stora Valla i sin driftsbudget. För att genomföra upprustningen behöver Degerfors kommun göra en investering. Kostnaderna som uppstår till följd av investeringen betalas av de som nyttjar arenan och dess faciliteter i form av hyra.

Åtgärder

I listan nedan kan du se vilka de viktigaste åtgärderna som måste vidtas för att möjliggöra allsvenskt spel under 2021 är. Degerfors kommun arbetar för att åtgärderna ska vara genomförda till Degerfors IF:s hemmapremiär den 18 april.

 • Ny planbelysning
 • Nytt kameraövervaktningssystem för hela arenan
 • Förbättrat högtalarsystem samt avbrottsfri kraft
 • 29 st toaletter samt 43 meter urinoar
 • Två kameraplattformar
 • Ledningsrum för polis och DIF:s säkerhetsansvariga
 • Asfaltering av alla grusytor
 • 2000 nya sittplatser under tak (den är punkten ansöks det om dispens för)
 • 400 kvm för sponsorer och matchvärdar
 • Avgränsning mellan hemma- och bortasupportrar med staket
 • Förbättring av staket runt arenan
 • Utökat arbetsrum för media samt presskonferensrum
 • Upprustning av två entrébyggnader
 • Utökade spärrar och scanners vid entré
Till toppen av sidan