Degerfors kommuns logotyp på blå bakgrund.

Kungörelse Kommunfullmäktige 26 april

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 april 2021 kl. 17:30 i Tunet, Folkets hus.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista:


Fastställande av föredragningslista och val av justerare


1. Ny planbeläggning A-plan Stora Valla


2. Verksamhetsberättelse Taxe- och avgiftsnämnden 2020


3. Årsredovisning Folkhälsonämnden 2020


4. Årsberättelse 2020 överförmyndarnämnden


5. Årsredovisning Degerfors kommun 2020


6. Revisionsberättelse


7. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020


8. Ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna folkhälsonämnden, gymnasienämnden, taxe- och avgiftsnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2020


9. Ansvarsfrihet för kultur- och utbildningsnämnden 2020


10. Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden, servicenämnden och valnämnden 2020


11. Ansvarsfrihet för socialnämnden 2020


12. Årsredovisning och revisionsberättelse årsstämma 2020 Degerforsbolagen AB


13. Årsredovisning och revisionsberättelse årsstämma 2020 Degerforsbyggen AB


14. Årsredovisning och revisionsberättelse årsstämma 2020 Degerfors Energi AB


15. Årsredovisning och revisionsberättelse årsstämma 2020 Degerfors Industrihus AB


16. Återrapportering ägardirektiv 2020


17. Bergslagens Räddningstjänst årsredovisning och revisionsberättelse 2020


18. Mål och budget 2021-2023 Folkhälsonämnden


19. Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2021-2025


20. Anmälan av medborgarförslag Sänk priset på timtaxa vid dödsboförvaltning


21. Valärenden


Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se dagen efter sammanträdet.

Jan Ask, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Till toppen av sidan