Rekommendation till idrottsföreningar att avvakta enstaka matcher och tävlingar utomhus även för barn födda 2002 eller senare

Den 28 april beslutade Folkhälsomyndigheten om en ändring i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Ändringen innebär att föreningar med lagidrotter kan anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

Utifrån det allvarliga läge som råder i Örebro län med hög smittspridning och hög belastning inom hälso- och sjukvård rekommenderar Smittskyddsläkaren att föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter avvaktar med att möjliggöra spel av enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga, även om de sker utomhus. Rekommendationen gäller till 16 maj.

Detta möjliggör även för idrottsföreningar/specialidrottsförbund att hinna göra förberedelser och anpassningar så att uppstart kring enstaka matcher och tävlingar utomhus kan ske på ett så säkert sätt som möjligt ur smittspridningssynpunkt när de återupptas.

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen av sidan