Projekt stärker föräldrar att säga nej till cannabis

Arbetet mot droger är en prioriterad fråga i Degerfors kommun. En del i det arbetet är projektet Koll på cannabis. Främst handlar det om att stärka föräldrar i deras kunskap om cannabis.

Nu påbörjas spridningen av informationsmaterial i form av folder och film – Koll på cannabis. Syftet med insatsen är att stärka föräldrar i deras kunskap om cannabis och uppmärksamma att området som viktigt att prata om med sina ungdomar samt att föräldrars tydliga ställningstagande spelar en stor roll.

Cannabis är det narkotikapreparat som är vanligast bland ungdomar. Forskning visar att föräldrars tydliga ställningstagande är ett av de viktigaste förebyggande insatserna för att en ungdom inte ska testa eller återkommande bruka narkotika, säger Johanna Palm, folkhälsoutvecklare i Karlskoga och Degerfors samt samordnare i arbetsgruppen. 

Degerfors tillsammans med Karlskoga kommun ingår i arbetsgruppen Västra länsdelen mot droger, som tillsammans tagit fram informationsmaterial som riktar sig till föräldrar.

Här finns mer information om cannabis och ungdomar:

www.degerfors.se/kollpåcannabis Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan