Bild på barn som klipper bandet vid invigningen av Degerfors kommuns barnrättsstig.

Valter från förskolan Villervalla klipper bandet vid invigningen av barnrättsstigen.

Invigning av barnrättsstig på Kulturcentrum Berget

Under våren har en barnrättsstig arbetats fram i syfte att fler barn och vuxna ska lära sig om barnkonventionen och barns rättigheter på ett kreativt sätt. Idén att lära sig om sina rättigheter via en promenad i sin kommun kommer från ungdomar som under sommaren 2020 feriearbetade vid folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors.

Första platsen att inviga skyltarna var Kulturcentrum Berget. Kommundirektör Teresa Zetterblad var på plats och fick hjälp av avdelning Gul på förskolan Villervalla att inviga stigen.

Teresa Zetterblad började med att hälsa alla hjärtligt välkomna till invigningen av Barnrättsstigen. Hon fortsatte sitt tal med att lyfta hur stolt hon är över att Degerfors är en barnrättskommun, och berättade att ett av fem fokusområden i kommunen är just barns bästa. Hon fortsatte belysa barns rättigheter, samt vikten av förtroende och att kunna få rätt stöd.

Jag hoppas av hela mitt hjärta att stigen ökar kunskapen om barnkonventionen, och att den möjliggör att barns röster kommer fram ännu mer, avslutar Teresa.

Hon passade även på att tacka barnen från avdelning Gul på förskolan Villervalla, som dagen till ära hade gjort en trollfamilj i sten som i samband med invigningen fick flytta in på Berget.

På plats för invigningen fanns även Örjan Andersson, vice ordförande för folkhälsonämnden.

Allt börjar med barnen. Det är väldigt bra att det börjas i tid - på det viset kan man så ett frö inför framtiden, säger Örjan.

Britt-Marie Room-Östberg som arbetar som tillväxtstrateg på Turistbyrån, vilken idag ligger i Kulturcentrum Berget, säger att hon upplever att stigen faller sig naturligt eftersom de erbjuder så många aktiviteter för barn över lag.

Stigen är lättillgänglig och kul, och visar upp lagen på ett enkelt sätt, säger Britt-Marie.

Barnrättsstigen innehåller skyltar om barnkonventionen med information och övningar för att öka förståelsen om barnets rättigheter. Skyltarna finns både för yngre och äldre barn och kommer att finnas tillgängliga att sätta upp på platser i Degerfors och Karlskoga. Till materialet finns en handledning för lärare om skolklasser vill besöka platsen eller sätta upp en promenad nära skolan.

Till toppen av sidan