Information om händelse den 7 oktober

Under eftermiddagen den 7 oktober inträffade en händelse i anslutning till en av våra skolor. Det är upprättat en anmälan om brott hos polismyndigheten som inlett en utredning.

Degerfors kommun ser allvarligt på brott och otrygghet i vår kommun och med anledning av det inträffade vidtar vi åtgärder för att öka tryggheten hos barn, föräldrar och personal.

Vi har idag ökat vaksamheten och medvetenheten hos personalen och ökat vuxennärvaron vid de tidpunkter som bedöms som nödvändiga i våra skolor.

Kommunen samarbetar fullt ut med polisen i ärendet och om någon har kännedom om händelsen uppmanar vi den personen att kontakta polisen.

Du som vårdnadshavare behöver inte känna någon oro och alla elever kan gå till skolan som vanligt.

Degerfors kommun kan inte uttala sig mer om händelsen eftersom det inte är fastställt exakt vad som hänt och för att förundersökningssekretess råder.

Till toppen av sidan