Degerfors kommun är positiva till vaccination av skolelever

Just nu sprids uppgifter om att Degerfors kommuns politiker och tjänstepersoner sagt nej till vaccinering av 12-15-åringar. Det stämmer inte. Degerfors kommun har varit proaktiva under hela pandemin och välkomnar att eleverna vaccineras.

Det behöver säkerställas att arbetet runtomkring vaccinationen hanteras patientsäkert, organisatoriskt, och juridiskt korrekt först. Degerfors kommun gör bedömningen att det finns flera frågetecken i hanteringen av vaccinationen. Det finns bland annat frågor kopplade till elevernas integritet.

Det är viktigt att genomförandet sker på ett integritetssäkert och lagmässigt korrekt sätt.

Till toppen av sidan