Degerfors kommuns logotyp på blå bakgrund

Kungörelse kommunfullmäktige 22 november

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 22 november 2021 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärendelista

Skriv tabellbeskrivning här

1. Allmänhetens frågestund


2. Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande


3. Ekonomisk rapport socialnämnden


4. Delårsrapport januari - augusti 2021, Östra Värmlands överförmyndarnämnd


5. Delårsredovisning Finsam 1 januari - 30 juni 2021


6. Delårsrapport 2021, Taxe- och avgiftsnämnden


7. Delårsredovisning Folkhälsonämnden januari till juli 2021


8. Borgensavtal avseende swapavtal för Degerfors Energi AB


9. Borgen avseende swapavtal för Degerfors Industrihus AB


10. Borgen avseende swapavtal för Degerforsbyggen AB


11. Borgen avseende swapavtal för Degerforsbolagen AB


12. Sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommmunfullmäktige 2022


13. Reviderad grafisk profil


14. Revidering Hemsändningsbidrag


15. Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunens mark och justering av arrendeavgift


16. Degerfors kommuns naturvårdsprogram


17. Rapport av ej verkställda beslut 2021


18. Svar på motion om äldrelinje


19. Svar på motion: Mini Maria mottagning i Degerfors


20. Svar på medborgarförslag: Föreslår en stödverksamhet till Hela människan


21. Anmälan av medborgarförslag: Önskar/föreslår att Degerfors kommun sätter upp en flaggstång utanför Bosna


22. Anmälan av medborgarförslag: Öppettider fritidsgården


23: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anneli MyllyJan Ask, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta kommunsekreteraren.

Till toppen av sidan