Bild på två skolbarn utanför Svartå skola och lärarförbundets ranking 2021 där Degerfors kommun placerar sig på plats 43.

43:e plats för Degerfors kommun i Lärarförbundets ranking

Degerfors kommun klättrar 48 placeringer i Lärarförbundets årliga ranking där man utser Sveriges bästa skolkommun. Det är framför allt hög lärartäthet och hög andel som fullföljer gymnasiet gör Degerfors till en högt rankad skolkommun.

Undersökningen bygger på tio olika kriterier, där ingår bland annat andelen behöriga lärare och elevernas meritvärden. Det är framför allt lärartätheten och andelen som fullföljer gymnasiet som tillhör Degerfors kommuns styrkor, medan andelen godkända elever och elevernas meritvärden i åk 9 drar ner kommunens rankning.

Det är naturligtvis glädjande att vi ligger så högt upp. Vi kommer att fortsätta vårt utvecklingsarbete för att stärka vår position med framför allt måluppfyllelse, men också de andra delarna där vi inte är i topp, säger Christer Carlsson, skolchef.

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger som tidigare nämnt tio kriterier som Lärarförbundet anser vara viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Dessa kriterier är:

  • Resurser till undervisningen
  • Utbildade lärare
  • Lärartäthet
  • Friska lärare
  • Löner
  • Kommunen som huvudman
  • Andel barn i förskola
  • Betygsresultat i åk 9
  • Andel elever godkända i alla ämnen i åk 9
  • Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

Resultatet för delen om Kommunen som huvudman baseras på en enkätundersökning som görs av Lärarförbundets medlemmar, det vill säga lärarna själva. Enkäten handlar om hur kommunen arbetar med skolfrågor och vilka förutsättningar Lärarförbundets lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen. Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2021 och bestod av 16 frågor. Övriga delar baseras på statistik från bland annat Skolverket och Statistiska centralbyrån.

Detta är riktigt glädjande och ett tydligt bevis på att Degerfors skolor är på väg åt rätt håll. Det ska också sägas att det är ett långsiktigt politiskt arbete som ligger till grund för detta fina resultat. Störst eloge och störst del av äran ska givetvis vår skolpersonal ha. Det är de som är hjältarna, säger Kim Bäckström, kultur- och utbildningsnämndens ordförande

Sedan förra årets ranking, där Degerfors kommun placerade sig på plats 91, så har framför allt andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning ökat rejält. Degerfors går från plats 281 till plats 21 i delkriteriet Fullföljd gymnasieutbildning.

Till toppen av sidan