Kommunstyrelsen informerar från arbetsutskottets sammanträde den 17/5

Degerfors kommun har erbjudits att köpa fastigheten AGEN 15:3 (f.d. Coop-huset).

Nuvarande ägare har erbjudit kommunen att köpa f.d. Coophuset.
Ärendet kom upp i dagens KSAU och kommer fortsättningsvis hanteras i enlighet med den politiska processen. Nästa instans blir ett extra insatt sammanträde för kommunstyrelsen den 30 maj och därefter tas det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige samma dag.

Anneli Mylly
Kommunstyrelsens ordförande

Till toppen av sidan