Godkända badvattenprover i Degerfors

Den 5 juli togs prover på badvattnet vid badplatser i Degerfor kommun

Följande badplatser testades: Mölle, Degernäsbadet, Degernäs Camping, Vårbobadet i Skagern, Gryten och Svartåbadet i Storbjörken.
Samtliga badplatser fick godkänt.

Badtemperaturen vid provtillfällena var ca 19 grader

Till toppen av sidan