Kungörelse kommunfullmäktige 26 september

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den
26 september 2022 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats, www.degerfors.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista

1. Delårsrapport 2022 för Degerfors kommun
Dnr 00137-2022

2. Revisionens granskningsrapport och utlåtande delårsrapport 2022 Degerfors kommun
Dnr 00194-2022

3. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 00173-2022

4. Handlingsplan för insatser för att motverka prostitution - Degerfors kommun
Dnr 00146-2022

5. VA-taxa
Dnr 00174-2021

6. Grävtaxa
Dnr 00172-2022

7. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2022
Dnr 00177-2022

8. Svar på medborgarförslag: Fjärrvärmenät och cykelbana Möckeln östra sid Kosia
Dnr 00107-2022

9. Valärenden
Dnr 00199-2018

 

Torbjörn Holm, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Kommunfullmäktige kommer att spelas in och kommer att finnas att lyssna på i en poddverison efter mötet.

Till toppen av sidan